Aktivity učiteľov

Aktivity učiteľov

     Učitelia Základnej umeleckej školy v Revúcej považujú mimoškolskú umeleckú prácu za dôležitú súčasť rastu odbornej umeleckej úrovne, ktorá má priamy vplyv na pedagogickú úroveň. Jednoznačne pozitívne vplýva na autoritu učiteľa v kontakte so žiakom. Učiteľa samotného dokáže priblížiť k žiakovi tak, že sa z neho stáva partner, ktorý vie pochopiť psychiku človeka, teda dieťaťa pred verejným vystúpením. Jeho rady vedúce k zvládnutiu trémy sú pre žiaka oveľa praktickejšie a vierohodnejšie.

Väčšina učiteľov školy pravidelne vystupuje na verejnosti. Sú to učitelia predovšetkým z hudobného odboru, ktorí, či už sólovo, alebo v rôznych súboroch, si týmto spôsobom pravidelne udržiavajú solídnu interpretačnú úroveň. Niektorí participujú na činnosti záujmových umeleckých súborov v meste i okolí.
Jaroslav Petr – dirigent cirkevného spevokolu Nádej v Revúcej a speváckeho zboru Quirin pri ZUŠ v Revúcej.
Mgr. Michal Šimko – vedúci a primáš Ľudovej hudby Michala Šimka.

Súbory, kde aktívne pôsobia učitelia školy

Spevácky zbor Quirin pri Základnej umeleckej škole v Revúcej – v tomto zbore, ktorý vedie Jaroslav Petr, pôsobia Mgr. Ing. Svetoslav Albíni, Iveta Baranová, Emília Böhmerová, Renáta Brezovská, Katarína Dachová, Bc. Jana Dorčáková, Viera Fatľová, Mgr. Darina Gešková, Katarína Grendelová, Henrieta Hamarová, Mgr. Anna Hricovínyová, Jozef Huťan, Mgr. Lucia Pribolová, Mgr. Anna Joachímová, Mgr. Viera Kandriková, Martina Kochjarová, Ing. Stanislav Motyčka, Ing. Ondrej Nemoga, Eva Petrová, Mgr. Jana Polláková, Mária Puškášová, Mgr. Milada Rusnáková, Mgr. Katarína Sušilová, Ing. Igor Škvarla, Mgr. Monika Štepitová, Mgr. Beáta Zacharová, Mgr. Ivana Zajaková a Mgr. Iveta Živnerová. Tento spevácky zbor bol založený v roku 2005 s cieľom prispievať ku kultúrnosti rôznych spoločenských podujatí v meste a spevom združiť pedagógov rôznych škôl v meste a okolí, zmysluplne napĺňať voľný čas a záujmy pedagógov i nepedagógov.

Učitelia, ktorí pravidelne vystupujú na verejnosti sólovo, účinkujú v rôznych komorných zoskupenia podľa spoločenskej potreby, alebo účinkujú ako moderátori – Jozef Balog, Ľubica Beňušová, Renáta Brezovská, Jaroslav Petr, Eva Petrová, Mgr. Monika Štepitová, Henrieta Hamarová, zastupujúca učiteľka Mgr. Lenka Senková, Edita Bednarčíková, Mgr. Milina Chalupková a zastupujúca učiteľka Mgr. Zuzana Almáši (pravidelná výzdoba priestorov školy a propagácia školy na verejnosti prostredníctvom výtvarných prác).