Družobné vzťahy

Družobné styky s Hudobnou školou F. Chopina v maďarskom meste Gödöllő trvajú už od roku 1979. Svojou dĺžkou trvania, ale aj hĺbkou obsahu a aktuálnosťou dostávajú naše vzájomné vzťahy nádych unikátnosti. Na počiatku bol 18. jún 1979, kedy bola podpísaná zmluva o družbe oboch škôl, ktorú spečatili vtedajší riaditelia Ján Kasper a Pálfalvi Ferenc.

Po prvých zdvorilostných návštevách pedagógov oboch škôl sa vzťahy rýchlo vyvinuli k vzájomným návštevám žiakov i učiteľov. Súčasťou každej návštevy je koncert a zorganizovanie dvojdňového programu pre hosťujúcu školu. Poznávacie výlety, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou každej družobnej návštevy, boli vždy veľkým lákadlom pre účastníkov. Vďaka nim mali naši žiaci možnosť spoznať mnohé krásne kúty Maďarska, alebo to bola návšteva divadelného predstavenia v Komornej opere v Budapešti, historického mesta Eger, prímestskej časti Budapešti Szentendre, mesto Ostrihom s jeho prekrásnou Bazilikou, alebo starobylý Visegrád na Dunaji. Pre hostí z Maďarska boli zasa príťažlivé prírodné krásy Slovenska a miesta spojené s dejinami oboch národov. Z toho dôvodu ich zaujali návštevy kaštieľa v Betliari, hradu Krásna Hôrka a Spišského hradu, ako aj mestá Kežmarok a Levoča. Z prírodných krás Slovenska ich doslova fascinovali Vysoké Tatry, ale aj Slovenský Raj. Obdivovali aj krajinu s krásnou prírodou Národného parku Muránska planina na Prednej Hore, Veľkej Lúke a priam magickým sa pre nich stal Muránsky hrad, na ktorom sa v počiatkoch vzájomných kontaktov spečatila družba trvajúca vyše tridsaťtri rokov.

Samostatnú kapitolu vzájomnej spolupráce oboch škôl tvoria účasti na súťažiach a prezentácia súborov a orchestrov. V Maďarskom Gödöllő vystúpila Detská ľudová hudba Rozmajrínček aj Detská dychová hudba. V Revúcej sme privítali Dychový orchester tamojšej školy spolu s gitarovým súborom Arpeggio. Počas trisaťtriročnej histórie sa na vzájomných návštevách vystriedali generácie detí či už slovenských, alebo maďarských. Zaujímavosťou, ktorá dokazuje dĺžku tejto družby je fakt, že bývalý riaditeľ Hudobnej školy v Gödöllő Ella Attila ako žiak tejto školy vystupoval na koncerte v Revúcej. Aj tento moment prispel k tomu, že má k našej škole vrelý vzťah a tak ako my, má enormný záujem tieto kontakty ďalej rozvíjať.

Družobné kontakty s hudobnou školou F. Chopina v Gödöllő nás vzájomne obohatili nielen po stránke odborno-metodickej a umeleckej, ale vďaka úprimnej snahe všetkých, ktorí sa počas trvania družby podieľajú na jej organizovaní, sa od počiatku darí vzájomne približovať život obyčajných ľudí. Môžeme povedať, že vzájomné kontakty často prerástli v osobné priateľstvá, sú neformálnym a konkrétnym príspevkom oboch škôl k budovaniu spoločnej Európy, naplnenej vzájomnou toleranciou, ale i pestrosťou a rôznorodosťou kultúr jednotlivých národov.