Podujatia

Plán podujatí – školský rok 2016/2017

 

 

Hudobný odbor Výtvarný odbor Literárno – dramatický odbor Tanečný odbor
August Detský denný tábor „Slniečko“ 22. – 26. 8. 2016 Detský denný tábor SLNIEČKO, 22. 8. – 26. 8. 2016 Detský denný tábor SLNIEČKO, 22. 8. – 26. 8. 2016 Detský denný tábor Slniečko, 22. 8. – 26. 8. 2016
September Hubertova jazda 24. 9. 2016

Projekt Inernational Visegrad Fund z Maďarska v spolupráci so ZUŠ: Klavírny koncert Balázsa Fazekasa 29. 9. 2016

OZ Leca – verejná prezentácia žiaka G. K. Lázoka v Bratislave 30. 9. 2016

Nábor žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ v Revúcej a Muráni, Výzdoba školy

Prezentácia výtvarných prác žiakov a maľovanie na tvár na Hubertovej jazde

Nábor žiakov v ZŠ I.B. Zocha, ZŠ Hviezdoslavova, Gymnázium Martina Kukučína, Súkromná stredná odborná škola

Predpríprava muzikálu Malý princ na motívy A.d S. Exupéryho – konkurz a typologický výber hereckého obsadenia

Nábor žiakov v ZŠ, MŠ a SŠ v Revúcej a ZŠ v Muráni
Október Mesiac úcty k starším, podľa požiadaviek verejnosti

Verejný koncert Z úcty k starším v ZUŠ 27. 10. 2016

Výzdoba školy: jesenná tematika

Tematické práce v plenéri (podľa počasia)

Tematické práce k súťažiam

Vystavenie prác žiakov za jesenné obdobie v budove školy ZUŠ

Príprava muzikálového projektu Malý princ na motívy Antoine de Saint- Exupéry

Verejná výstava v HM Tesco v Revúcej

Metodický deň VO v RS 26.10. 2016

Predpríprava muzikálu Malý princ – scenárová, scénická realizácia a zadanie predbežných požiadaviek jednotlivým odborom

Verejný koncert Z úcty k starším, spolupráca podľa požiadaviek organizátorov

Verejný koncert Z úcty k starším, spolupráca podľa požiadaviek organizátorov

Metodický deň TO v Hnúšti

Príprava choreografií v spolupráci s LDO

November Koncert SZ QUIRIN v múzeu I. slov. gymnázia v Revúcej

Velikáni hudby – verejný koncert v priestoroch ZUŠ v Revúcej

Koncert SZ QUIRIN a kultúrny program pri príležitosti 60.výročia založenia ZŠ S. Tomášika v Lubeníku 15. – 16. 11. 2016

Výzdoba školy: zimná tematika, dušičky

Verejná výstava v sociálnom zriadení pre seniorov Cilka

Tematické práce k súťažiam

Kulisová realizácia muzikálového projektu Malý princ

Scenárová, scénická, rekvizitová a kulisová realizácia muzikálu Príprava muzikálového projektu Malý princ na motívy Antoine de Saint-Exupéry

Halloweensky týžden v TO

December Vianočný koncert SZ QUIRIN pre OLÚP na Prednej Hore

Mikulášsky program pre Slovmag a. s. Lubeník

Vianočný koncert žiakov ZUŠ v Revúcej a elok. pracoviskách v Jelšave a Lubeníku

Účasť na vianočných podujatiach podľa požiadaviek mesta a blízkeho okolia

Výzdoba školy: zimná tematika (Mikuláš, Vianoce)

Spolupráca pri Mikulášskom programe pre Slovmag a.s. Lubeník

Čas Vianoc v ZUŠ, výchovné koncerty, Benefičný koncert a iné podľa požiadaviek organizátorov

Doplnenie tvorby rekvizít, kulís a iné na muzikál Malý princ

Scenárová, scénická, rekvizitová, kulisová a kostýmová realizácia muzikálu Malý princ

Spolupráca pri Mikulášskom programe pre Slovmag a.s. Lubeník

Spolupráca pri Mikulášskom programe pre Slovmag a.s. Lubeník

Účasť na vianočný podujatiach podľa požiadaviek školy, hlavne na elokovanom pracovisku v Muráni

Scénická a kostýmová realizácia muzikálového projektu Malý princ

Január Komisionálne skúšky (postup žiakov do vyššieho ročníka, rozšírené štúdium)

Klasifikácia a hodnotenie práce za 1. polrok šk. roku 2016/2017

V období mesiacov november až január triedne aktívy spojené s koncertami podľa harmonogramu

Verejná výstava v HM Tesco v Revúcej

Tematické práce k súťažiam (Novoročenky)

Komisionálne skúšky

Klasifikácia a hodnotenie za I. polrok šk. roka 2016/2017

Príprava muzikálového projektu Malý princ

Klasifikácia a hodnotenie práce za I. polrok šk.roku 2016/2017

Komisionálne skúšky

Predpríprava na muzikál Malý princ (scenárová, scénická, rekvizitová, kulisová, kostýmová a hudobná realizácia)

Scénická, kostýmová a hudobná realizácia muzikálového projektu Malý princ

Klasifikácia a hodnotenie za I. polrok škol. roka 2016/2017

Komisionálne skúšky

Triedny aktív

Február Fašiangový koncert, prípadne Valentínsky koncert

Spolupráca všetkých odborov na príprave muzikálu Malý princ

Výzdoba školy, tvorba masiek na Fašiangové, alebo Valentínske podujatie

Výstava prác žiakov z elokovaného pracoviska na verejnom koncerte „Od nás pre Vás“

Propagácia muzikálu – digitálna tvorba plagátov, fotenie a iné v spolupráci s LDO

Akustické a priestorové skúšky v MsKS s prepojením TO, LDO a HO

Akusticko-auditívna propagácia muzikálu – digitálna tvorba plagátov, fotenie a realizácia muzikálového bulletinu, zvuková upútavka do Mestského rozhlasu Revúca

Akustické a priestorové skúšky v MsKS s prepojením TO, HO, VO

Spolupráca na príprave Fašiangového podujatia /Valentínske/

Priestorová a akustická skúška muzikálového projektu Malý princ v MsKS s prepojení LDO, HO a VO

Spolupráca na príprave Fašiangového podujatia /Valentínske/

Verejný koncert žiakov z elokovaných pracovísk “ Od nás pre Vás“

Marec Klavírna súťaž v Rožňave

Kultúrne programy pri príležitosti oceňovania učiteľov a DU v Revúcej a elok. pracoviskách v Jelšave a Lubeníku

Koncert SZ QUIRIN v OLÚP na Prednej Hore

Verejný koncert žiakov z elokovaných pracovísk „Od nás pre Vás“

Metodický deň klavírneho oddelenia v Rimavskej Sobote

Metodický deň pre drevené dychové nástroje v Poltári

Celoštátna súťaž v hre na keyboarde v Považskej Bystrici

Premiéra muzikálu Malý princ

Turné podľa plánu a časových možností účinkujúcich v Revúcej a širokom okolí

Výzdoba školy: Jarná tematika (Veľkonočná tematika)

Tematické práce v plenéri (podľa počasia)

Detská divadelná Revúca

Premiéra muzikálu Malý princ

Turné podľa plánu a časových možností účinkujúcich v Revúcej a širokom okolí

Detská divadelná Revúca (podľa možností)

Program ku Dňu učiteľov

Premiéra muzikálového projektu Malý princ

Turné podľa plánu a časových možností účinkujúcich v Revúcej a širokom okolí

Apríl Spolupráca pri realizácii muzikálu Malý princ

Organizácia súťaže PMU pre detské spevácke zbory a komorné zbory 4.4. 2017

PMU v komornej hre klasických nástrojov (duo – noneto) 7.4. 2017

PMU v komornej hre elektronických a bicích nástrojov, ľud. súborov v Tisovci 21.4.2017

Organizácia Celoslov. súťaže žiakov vo vlastnej hud. tvorbe Talent Revúca 27.4. 2017 (20. výročie vzniku súťaže)

Koncert víťazov PMU v Modrom Kameni 28.4. 2017

Celoslovenská súťaž v hre na dvoch klavíroch

Písomné absolventské skúšky z HN

Výzdoba školy: Jarná tematika

Spolupráca VO formou výzdob podľa požiadaviek organizátorov všetkých odborov na koncertoch, podujatiach a iné

Tematické práce v plenéri (podľa počasia)

Tematické práce k súťažiam (Slovenská rozprávka)

II. ročník školskej súťaže v písaní poviedky Triedny aktív

Príprava žiakov na tanečnú súťaž v Žiline

Máj Koncert žiakov partnerskej školy z Maďarska v priestoroch ZUŠ v Revúcej

Kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek podľa požiadaviek mesta a blízkeho okolia

Absolventské skúšky žiakov prvej časti prvého stupňa základného štúdia

Ústne absolventské skúšky z HN

Tematické práce v plenéri (podľa počasia)

Tematické práce k súťažiam

Absolventské skúšky

Absolventské skúšky

Spolupráca pri tvorbe programov pri príležitosti Dňa matiek podľa požiadaviek

Absolventské skúšky

Spolupráca pri tvorbe programov pri príležitosti Dňa matiek podľa požiadaviek

Jún Absolventské skúšky z nástroja žiakov druhej časti prvého stupňa základného štúdia a II.stupňa

Kultúrny program v rámci Dni mesta Revúca

Kultúrny program pri príležitosti oceňovania športovcov

Absolventský koncert spojený s vyradením absolventov v priestoroch ZUŠ v Revúcej

Ročníkové skúšky podľa harmonogramu

Rodinný koncert v priestoroch areálu školy

Pomoc pri realizácii koncertov a podujatí (absolventský koncert, Dni mesta, Rodinný koncert a iné)

Tematické práce v plenéri (podľa počasia)

Tematické práce k súťažiam

Absolventský koncert

Vystúpenie v rámci Dní mesta Revúca

Rodinný koncert

Absolventský koncert

Tanečná súťaž v Žiline

II. ročník školskej choreografickej súťaže

Vystúpenie v rámci Dni mesta

Rodinný koncert

V období mesiacov apríl až jún triedne aktívy spojené s koncertami podľa harmonogramu.

Zámerom školy bude skĺbiť prácu všetkých odborov pri plánovaných podujatiach, hlavne pri organizovaní a realizácii muzikálu Malý princ na motívy A.d S. Exupéryho, premiéra ktorého sa bude konať v jarnom období 2017. Plán práce v hudobnom odbore bude v priebehu školského roka aktualizovaný.

Pravidelné aktivity počas celého školského roka:Zúčastnenie sa výstav a exkurzií podľa požiadaviek a ponúk verejnosti

Aj v školskom roku 2016/2017 bude zámerom školy skĺbiť prácu všetkých odborov pri plánovaných podujatiach, hlavne organizáciou a realizáciou muzikálu Malý princ na motívy Antoine de Saint-Exupéry. Na propagáciu a spracovanie muzikálu prispieva aj akusticko-auditívna forma výučby vo VO. Plán práce vo výtvarnom odbore bude v priebehu školského roka aktualizovaný.

Zámerom školy bude skĺbiť prácu všetkých odborov pri plánovaných podujatiach, hlavne organizáciou, tvorbou a následne realizáciou muzikálového spracovania Malý princ na motívy Antoina de Saint Exupéryho. Na propagáciu a spracovanie muzikálu prispieva aj akusticko-auditívna forma výučby v LDO. Plán práce v literárno-dramatickom odbore bude v priebehu školského roka aktualizovaný. Aj v školskom roku 2016/2017 bude zámerom školy skĺbiť prácu všetkých odborov pri plánovaných podujatiach, hlavne organizáciou a realizáciou muzikálu Malý princ na motívy Antoine de Saint-Exupéry. Plán práce v tanečnom odbore bude v priebehu školského roka aktualizovaný.