Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky a poplatky

O štúdium vo zvolenom odbore sa môžu uchádzať deti od 5 rokov až po dospelých. Na posúdenie študijných predpokladov sa konajú talentové skúšky.

K prijímacím skúškam je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa!

Acrobat reader   Prihláška do ZUŠ
Microsoft Word   Návrh na školné