Spevácky zbor Quirin

Spevácky zbor Quirin z Revúcej, pri Základnej umeleckej škole Revúca bol založený v októbri roku 2005. Združuje všetkých záujemcov o zborový spev v meste Revúca a okolí. Zbor má v súčasnosti 28 členov a vedie ho Jaroslav Petr a Renáta Brezovská. Počas svojho pôsobenia zanechal po sebe výraznú stopu v kultúrnom živote mesta Revúca, ale aj širokého okolia. Dosiahol mnohé výborné umiestnenia na domácich i medzinárodných prehliadkach a súťažiach. Už od svojho vzniku má SZ Quirin hlavný cieľ, združiť všetkých záujemcov o zborový spev a dať týmto ľuďom možnosť záujmového aktívneho umeleckého prejavu v regióne, kde je v súčasnosti ťažko takéto umelecké aktivity realizovať a prezentovať na verejnosti. V roku 2015 oslávil spevácky zbor slávnostným koncertom 10. výročie založenia.

V rokoch 2008 a 2009 sa zbor zúčastnil a získal ocenenie, bronzové a strieborné pásmo na krajskej prehliadke speváckych zborov Chrámová pieseň v Modrom Kameni a z oboch ročníkov následný postup na celoslovenskú prehliadku sakrálnej piesne v rámci Gorazdových dní vo Zvolene. V apríli 2009 vystúpil spevácky zbor vo Farskom kostole na 31. ročníku festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, kde získal strieborné pásmo. V októbri roku 2009 sa zúčastnil Horehronských slávností zborového spevu v Brezne. V roku 2010 sa zúčastnil Medzinárodného festivalu speváckych zborov Svátky písní Olomouc v Olomouci, kde v kategórii Zmiešané zbory dospelých získal bronzovú medailu a v kategórii Cirkevná a duchovná hudba medailu striebornú. V júni roku 2011 na Medzinárodnom festivale speváckych zborov Festa choralis v Bratislave spevácky zbor Quirin získal v oboch kategóriách strieborné medaily. V júli 2014 sa spolu so zborom Bona Fide z Rimavskej Soboty zúčastnil zájazdu do Paríža, v rámci ktorého úspešne vystúpil v parížskom chráme St. Madeleine. 6. júna 2015 sa zbor zúčastnil krajského kola súťaže speváckych zborov dospelých v Žiari nad Hronom, kde sa umiestnil na prvom mieste s postupom do celoslovenského kola. Uskutočnilo sa 17. októbra v Košiciach a tam SZ Quirin získal bronzové pásmo. 1. júla 2016 sa súbor prezentoval v maďarskom meste Gödöllő. S úspechom vystúpil v otváracom koncerte na Medzinárodnej Chopinovej klavírnej súťaži. V októbri 2018 vystúpil spevácky zbor na 38. ročníku festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici, kde získal zlaté pásmo.