Talent Revúca

Súťaž mladých hudobných skladateľov pod názvom TALENT REVÚCA má za cieľ prezentovať tvorivé hudobné myslenie žiakov základných umeleckých škôl zo Slovenska, ale otvorená je i pre zahraničných účastníkov. Táto súťaž sa uskutočňuje každoročne v apríli už od roku 1995. Pod dohľadom odbornej poroty zloženej zo známych hudobných skladateľov a pedagógov, ako sú Milan NovákNorbert Bodnár a Jozef Podprocký, zaznievajú originálne skladby malých … a mladých skladateľov. O zmysluplnosti tejto vskutku originálnej súťaže svedčí fakt, že mnohí víťazi úspešne študujú hudobnú kompozíciu na konzervatóriách, vysokých umeleckých školách, ale už aj pôsobia ako hudobní skladatelia a táto súťaž pre nich bola zásadnou motiváciou, ktorá im dala impulz rozhodnúť sa pre profesionálnu dráhu hudobného skladateľa.

Na rozdiel od iných podobných súťaží v hudobnej kompozícii, trvajú organizátori Talentu na tom, aby si súťaž zachovala interpretačnú tvorivosť a živý kontakt autorov s hudbou. Súťažné kompozície naživo interpretujú pred odbornou porotou buď sami autori, alebo ich spolužiaci.

Súťaž TALENT REVÚCA sa uskutočňuje každý rok v apríli.
V tomto školskom roku sa súťaž konala dňa 27. 4. 2017.

 

 

 

Word   Výsledky súťaže Talent Revúca 2017
Word   Výsledky súťaže Talent Revúca 2016
Word   Naše úspechy v šk. roku 2015/16
Word   Výsledky súťaží v školskom roku 2014/2015