Talent Revúca

Súťaž mladých hudobných skladateľov pod názvom TALENT REVÚCA má za cieľ prezentovať tvorivé hudobné myslenie žiakov základných umeleckých škôl zo Slovenska, ale otvorená je i pre zahraničných účastníkov. Táto súťaž sa uskutočňuje každoročne v apríli už od roku 1995. Pod dohľadom odbornej poroty zloženej zo známych hudobných skladateľov a pedagógov, ako sú Milan NovákNorbert Bodnár a Jozef Podprocký, zaznievajú originálne skladby malých … a mladých skladateľov. O zmysluplnosti tejto vskutku originálnej súťaže svedčí fakt, že mnohí víťazi úspešne študujú hudobnú kompozíciu na konzervatóriách, vysokých umeleckých školách, ale už aj pôsobia ako hudobní skladatelia a táto súťaž pre nich bola zásadnou motiváciou, ktorá im dala impulz rozhodnúť sa pre profesionálnu dráhu hudobného skladateľa.

Na rozdiel od iných podobných súťaží v hudobnej kompozícii, trvajú organizátori Talentu na tom, aby si súťaž zachovala interpretačnú tvorivosť a živý kontakt autorov s hudbou. Súťažné kompozície naživo interpretujú pred odbornou porotou buď sami autori, alebo ich spolužiaci.

V súčasnosti , keď nahliadame do histórie dnešnej podoby súťaže, vidíme mladé talenty z viac ako 75 umeleckých škôl a  viac ako 520 hodnotených autorských skladieb. Skladby, v ktorých nechýbalo detské myslenie, rozlet, fantázia, pravdivosť detského prejavu, ale aj zrelé kompozičné umenie budúcich skladateľov autenticky zaznamenané na notovom papieri. Talent Revúca je jedinečná autorská súťaž, ktorá vyžaduje živú interpretáciu skladieb žiakmi s požiadavkou notového zápisu. V podobných súťažiach porota hodnotí kompozície len na základe zaslaných partitúr. Mnohí žiaci súťažili vo viacerých kategóriách pravidelne niekoľko rokov po sebe.

Peter Duchnický, Tomáš Lučivjanský, František Jánoška, Peter Klátik, Pavol Bizoň, Peter Mešo, Samuel Hvozdík, Tomáš  Štefan, Dalibor Hevesi, Henrich Kliment – všetci sa pohybujú a prezentujú svoj talent a zručnosti v hudobnom svete a tí, ktorých tento svet zaujíma sa s ich menami a tvorbou určite stretli nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Súťaž TALENT REVÚCA sa uskutočňuje každý rok v apríli.
V tomto školskom roku sa bude konať   11.4.2019

Word  TALENT 2020 – Propozície

Word    TALENT 2020 – Prihláška

Výsledky súťaže TALENT 2019

****************************************************

   Výsledky sútaže Talent Revúca 2018

Word   Výsledky súťaže Talent Revúca 2017
Word   Výsledky súťaže Talent Revúca 2016
Word   Naše úspechy v šk. roku 2015/16
Word   Výsledky súťaží v školskom roku 2014/2015