Učitelia

 Denis Gono      ………………. Edita Bednarčíková DiS.art.
(Jelšava) 
 Ľubica Beňušová DiS.art.  Renáta Brezovská DiS.art.  Katarína Grendelová DiS.art. Peter Beľák

…………….

 dychové nástroje, bicie nástroje
klavír, hudobná náuka, korepetícia  korepetícia, cimbal, klavír, PŠ HN
lubica.benusova@gmail.com 
dychové nástroje, gitara, zborový spev
brezovska.r@centrum.sk
 akordeón, keyboard
katarina.grendelova@pobox.sk
 gitara, spev, bicie  nástroje
Mgr. Katarína Sušilová DiS.art. Mgr. Michal
Šimko
Mgr. Monika Štepitová DiS.art. Katarína
Fašková DiS.art.
husle, gitara, hudobná náuka hudobná náuka, gitara, keyboard, husle
msimko7@gmail.com
klavír, korepetícia

stepitovam@gmail.com

klavír, korepetícia

kf10040609@gmail.com

 Henrieta Hamarová DiS.art.
(Revúca, Lubeník)
 Mgr. Milina
Chalupková
 Janka Kederová DiS.art.

(Revúca, Lubeník)

 Jaroslav Petr DiS.art.
klavír, spev   klavír, spev, hudobná náuka
chalupkovam@gmail.com
  klavír, hudobná náuka  dychové nástroje, violončelo
jaro.petr54@gmail.com 
Výtvarný odbor Výtvarný a audiovizuálny odbor Tanečný odbor Literárno-dramatický odbor
Mgr. Zuzana Almáši

(Revúca, Muráň)

Mgr. Patrícia Balážiková Zuzana Remperová DiS.art.

(Materská dovolenka)

(Revúca, Muráň)

Mgr. Petra Oravcová

(Revúca, Muráň)

Mgr. Lenka
Viczénová(Materská dovolenka)
Mgr. Lucia
Pribolová
 almasiz@seznam.cz  zuzana.remperovaz@gmail.com  lenkasenko@gmail.com  luciachrapanova@gmail.com