Vedenie školy

Riaditeľka školy vzdelanie pôsobí vo funkcii
Mgr. Monika Štepitová DiS. art. Konzervatórium Košice
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
od r. 2017
Zástupkyňa riaditeľky školy vzdelanie pôsobí vo funkcii
Mgr. Milina Chalupková Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od r. 2017

                                                    Rada školy

Renáta Brezovská DiS. art. predsedkyňa za pedagogických pracovníkov
Mgr. Katarína Sušilová Dis.art. členka za pedagogických pracovníkov
Jarmila Pavličová členka za nepedagogických pracovníkov
Bc. Jana Dorčáková členka za rodičov žiakov
Mgr. Anna Hricovínyová členka za rodičov žiakov
Mgr. Ivana Beľáková členka za rodičov žiakov
Mgr. Anna Sabolová členka za rodičov žiakov
Mgr. Lucia Medvecová členka delegovaná za mestské zastupiteľstvo
Ing. Igor Kvetko PhD. člen delegovaný za mestské zastupiteľstvo
Ing. Karin Kilíková členka delegovaná za mestské zastupiteľstvo
JUDr. Jana Ježíková členka delegovaná za mestské zastupiteľstvo

                                              Umelecká rada školy

Mgr. Monika Štepitová DiS. art. riaditeľka školy
Mgr. Milina Chalupková zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Katarína Sušilová DiS. art. vedúca hudobného odboru
Katarína Fašková DiS.art vedúca predmetovej komisie klávesových nástrojov a spevu
Renáta Brezovská DiS. art. vedúca predmetovej komisie dychových a sláčikových nástrojov
Mgr. Lucia Pribolová vedúca literárno-dramatického odboru
Mgr. Zuzana Almáši vedúca výtvarného odboru
Zuzana Remperová DiS. art. vedúca tanečného odboru a predmetovej komisie skupinového vyučovania
Mgr. Michal Šimko vedúci predmetovej komisie hudobnej náuky