Vedenie školy

Riaditeľka školy vzdelanie pôsobí vo funkcii
Mgr. Monika Štepitová DiS. art. Konzervatórium Košice
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
od r. 2017

 

Zástupkyňa riaditeľky školy vzdelanie pôsobí vo funkcii
Mgr. Milina Chalupková Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od r. 2017

 

                                                    Rada školy

Renáta Brezovská DiS. art. predsedkyňa za pedagogických pracovníkov
Mgr. Katarína Sušilová členka za pedagogických pracovníkov
Jarmila Pavličová členka za nepedagogických pracovníkov
Bc. Jana Dorčáková členka za rodičov žiakov
Lucia Straková členka za rodičov žiakov
Mgr. Ivana Beľáková členka za rodičov žiakov
Mgr. Anna Sabolová členka za rodičov žiakov
Mgr. Lucia Medvecová členka delegovaná za mestské zastupiteľstvo
Ing. Viera Hanesovská členka delegovaná za mestské zastupiteľstvo
Tatiana Kršková členka delegovaná za mestské zastupiteľstvo
MUDr. Adriana Rusová členka delegovaná za mestské zastupiteľstvo

 

                                              Umelecká rada školy

Mgr. Monika Štepitová DiS. art. riaditeľka školy
Mgr. Milina Chalupková zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Katarína Sušilová DiS. art. vedúca hudobného odboru
Henrieta Hamarová DiS. art. vedúca predmetovej komisie klávesových nástrojov a spevu
Renáta Brezovská DiS. art. vedúca predmetovej komisie dychových a sláčikových nástrojov
Mgr. Lenka Viczénová vedúca literárno-dramatického odboru
Mgr. Zuzana Almáši vedúca výtvarného odboru
Zuzana Remperová DiS. art. vedúca tanečného odboru a predmetovej komisie skupinového vyučovania