Preskočiť na obsah

13. ročník medzinárodnej husľovej súťaže Júliusa von Beliczayho

Zdieľať

Účasť na súťažiach je dôležitou súčasťou života umeleckých škôl a významným motivačným činiteľom pre žiakov a učiteľov pri využití svojho tvorivého potenciálu. V každej základnej umeleckej škole pôsobia žiaci, ktorých hudba zaujme natoľko, že jej venujú všetok voľný čas. Keď sa usilovnosť a húževnatosť snúbi s veľkou mierou talentu, vtedy je práca učiteľa s takýmto žiakom zároveň aj veľkým potešením. Za talentovaného a pracovitého žiaka určite možno považovať aj huslistu Alexa Grláka, žiaka našej ZUŠ-ky z triedy Mgr. Kataríny Sušilovej DiS. art. Už v druhom roku štúdia sa veľmi úspešne prezentoval na súťažiach nadregionálneho a celoslovenského rozmeru, kde okrem prvenstva získal aj ocenenie poroty. Každá súťaž bola preňho veľkou výzvou, ale aj povzbudením na ceste k interpretačnému rastu. Bohužiaľ pandemická situácia nasledujúcich 2 rokov prekazila Alexovi túto formu interpretačnej sebarealizácie. Aktivizujúcim momentom v tomto smere bola ponuka účasti na 13. ročníku Medzinárodnej husľovej súťaže Júliusa von Beliczayho v Komárne. Samotným organizátorom súťaže bol Komorný orchester v Komárne. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, zložená z radov profesionálnych hudobníkov. Súťaž prebiehala online formou. Predstavili sa žiaci hudobných škôl z Maďarska, Rakúska a Slovenska. Alex súťažil v druhej kategórii. Jeho interpretačný výkon súťažného repertoáru bol muzikálny a presvedčivý, o čom svedčí jeho zaradenie odbornou porotou do strieborného pásma. Aj keď samotná súťažná atmosféra s potleskom absentovala, obaja sme vďační za možnosť účasti na tomto projekte. Veľké ďakujem patrí našej korepetítorke Ľubici Beňušovej DiS. art. za precítený klavírny sprievod. Maximálne sústredenie, tvorivosť a radosť z hry sú atribúty, ktoré vyžarujú z Alexovej interpretácie, a to nielen na súťažiach.

Mgr. Katarína Sušilová DiS. art.

Ďalšie články

Koncert: Z úcty k starším

Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším. Ich šediny, životné skúsenosti a múdre radysú súčasťou života nás ostatných.K oslave Mesiaca úcty k starším

Retro Koncert

Dňa 2.6. sa celá naša Zuška vrátila v čase. Svojim Retro koncertom divákov previedla do minulého času v hudbe, tanci a pospomínala na všetko, čo