Preskočiť na obsah

Hviezdoslavov Kubín 2021

Zdieľať

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

67. ročník súťažnej prehliadky HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorá v Revúcej nesie názov KUKUČÍNOVA REVÚCA, začal okresným kolom dňa 10. júna 2021 v Centre voľného času v Revúcej. Súťažilo 20 detí zo ZŠ a ZUŠ, v troch vekových kategóriách, v dvoch žánroch – poézia a próza. Našu školu úspešne reprezentoval Ján Theodore Beneš, ktorý sa umiestnil prednesom prózy na 2. mieste /2. kategória/. Martin Kuchta získal prednesom poézie 1. miesto /3. kategória/.

Ján Theodore Beneš

Martin Kuchta druhý zľava

Obidvaja postúpili na regionálne kolo do Rimavskej Soboty, ktoré sa konalo 22. júna 2021 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Na 1. mieste sa opäť umiestnil M. Kuchta, čím postúpil na krajskú prehliadku.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2021 sa konala 20. septembra 2021 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Martin recitoval v 3. kategórii a odborná porota ocenila jeho snahu o pretlmočenie filozofie Rúfusovej básne – Pes, pekným 3. miestom. Obidvom žiakom literárno-dramatického odboru blahoželám a prajem nech svojím kultivovaným rečovým prejavom oslovujú mnohých svojich poslucháčov v budúcnosti.

Mgr. Lucia Pribolová DiS.art.

Ďalšie články

Koncert: Z úcty k starším

Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším. Ich šediny, životné skúsenosti a múdre radysú súčasťou života nás ostatných.K oslave Mesiaca úcty k starším

Retro Koncert

Dňa 2.6. sa celá naša Zuška vrátila v čase. Svojim Retro koncertom divákov previedla do minulého času v hudbe, tanci a pospomínala na všetko, čo