Hviezdoslavov Kubín 2021

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese
poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré
vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v
piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch
vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

  1. ročník súťažnej prehliadky HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorá v Revúcej nesie názov
    KUKUČÍNOVA REVÚCA začal okresným kolom dňa 10. júna 2021 v Centre voľného času
    v Revúcej. Súťažilo 20 detí zo ZŠ a Zušky v troch vekových kategóriách vo dvoch žánroch –
    poézia a próza. Našu školu úspešne reprezentoval Ján Theodore Beneš v 2.kategórii
    v prednese prózy, ktorý sa umiestnil na 2.mieste.

V 3. kategórii prednesom poézie si Martin Kuchta odprednášal 1. miesto.

Obidvaja postúpili na regionálne kolo do Rimavskej Soboty, ktoré sa konalo 22. 6. 2021
v CVČ Relax v Rimavskej Sobote. Na 1. mieste sa opäť umiestnil M. Kuchta, čím postúpil na
krajskú prehliadku.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2021 sa mohla konať až ďalšom školskom roku 2021/2022,
hneď 20. septembra 2021 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Martin recitoval v 3.
kategórii a odborná porota ocenila jeho snahu o pretlmočenie filozofie Rúfusovej básne – Pes,
pekným 3. miestom. Obidvom žiakom literárno-dramatického odboru blahoželám a prajem
nech svojím kultivovaným rečovým prejavom oslovujú mnohých svojich poslucháčov
v budúcnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.