13. ročník Medzinárodnej husľovej súťaže Júliusa von Beliczayho

Účasť na súťažiach je dôležitou súčasťou života umeleckých škôl a významným motivačným činiteľom
pre žiakov a učiteľov pri využití svojho tvorivého potenciálu.
V každej základnej umeleckej škole pôsobia žiaci, ktorých hudba zaujme natoľko, že jej venujú všetok
voľný čas. Keď sa usilovnosť a húževnatosť snúbi s veľkou mierou talentu, vtedy je práca učiteľa s takýmto
žiakom zároveň aj veľkým potešením. Za talentovaného a pracovitého žiaka určite možno považovať aj
huslistu Alexa Grláka, žiaka našej ZUŠ-ky z triedy Mgr. K. Sušilovej DiS. art. Už v druhom roku štúdia sa
veľmi úspešne prezentoval na súťažiach nadregionálneho a celoslovenského rozmeru, kde okrem prvenstva
získal aj ocenenie poroty. Každá súťaž bola preňho veľkou výzvou, ale aj povzbudením na ceste k
interpretačnému rastu.
Bohužiaľ pandemická situácia nasledujúcich 2 rokov prekazila Alexovi túto formu interpretačnej
sebarealizácie. Aktivizujúcim momentom v tomto smere bola ponuka účasti na 13. ročníku Medzinárodnej
husľovej súťaže Júliusa von Beliczayho v Komárne. Samotným organizátorom súťaže bol Komorný orchester
v Komárne. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, zložená z radov profesionálnych hudobníkov.
Súťaž prebiehala online formou. Predstavili sa žiaci hudobných škôl z Maďarska, Rakúska a Slovenska. Alex
Grlák súťažil v druhej kategórii. Jeho interpretačný výkon súťažného repertoáru bol muzikálny a
presvedčivý, o čom svedčí jeho zaradenie odbornou porotou do Strieborného pásma.
Aj keď samotná súťažná atmosféra s potleskom absentovala, obaja sme vďační za možnosť účasti na
tomto projekte. Veľké ďakujem patrí našej korepetítorke Ľ. Beňušovej DiS. art. za precítený klavírny
sprievod. Maximálne sústredenie, tvorivosť a radosť z hry sú atribúty, ktoré vyžarujú z Alexovej
interpretácie, a to nielen na súťažiach.

Mgr. K. Sušilová DiS. art.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *