Dni mesta Jelšava 2022

Primátor mesta Jelšava MVDr. Milan Kolesár udelil dňa 10. júna 2022 cenu primátora mesta
dvom žiakom našej Základnej umeleckej školy – obyvateľom Jelšavy: Alexovi Grlákovi
z triedy Mgr. Kataríny Sušilovej DiS.art. za účasť na 13. ročníku medzinárodnej husľovej
súťaže Júliusa von Beliczayho v Komárne, v ktorej bol odbornou porotou zaradený do
strieborného pásma, a Nikolasovi Portelekimu z triedy Ľubice Beňušovej DiS.art. za účasť
v národnom kole medzinárodnej televíznej talentovej súťaže Virtuózi V4+ v hre na klavíri.
Slávnosť udeľovania najvyšších ocenení mesta sa konala v rámci dní mesta v priestoroch
evanjelického a. v. kostola v Jelšave. Z rúk primátora mesta prevzali kvetinové dary aj
učiteľky spomínaných žiakov a taktiež pani riaditeľka ZUŠ v Revúcej Mgr. Monika Štepitová
DiS.art. ako poďakovanie za veľmi dobrú spoluprácu medzi mestom Jelšava a ZUŠ
v Revúcej. Slávnosť bola umocnená vystúpeniami oboch chlapcov. Alexa Grláka na klavíri
sprevádzala Ľubica Beňušová. Záver patril skvelému dychovému orchestru z partnerského
mesta Jelšavy, Tótkomlósa. Toto hodnotné podujatie bude v nás ešte dlho doznievať.

Ľubica Beňušová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *