Preskočiť na obsah

Udelenie ocenení žiakom školy v rámci osláv – Dni mesta Jelšava 2022

Zdieľať

Primátor mesta Jelšava MVDr. Milan Kolesár udelil dňa 10. júna 2022 cenu primátora mesta dvom žiakom našej Základnej umeleckej školy – obyvateľom Jelšavy: Alexovi Grlákovi z triedy Mgr. Kataríny Sušilovej DiS.art. za účasť na 13. ročníku medzinárodnej husľovej súťaže Júliusa von Beliczayho v Komárne, v ktorej bol odbornou porotou zaradený do strieborného pásma, a Nikolasovi Portelekimu z triedy Ľubice Beňušovej DiS.art. za účasť v národnom kole medzinárodnej televíznej talentovej súťaže Virtuózi V4+ v hre na klavíri. Slávnosť udeľovania najvyšších ocenení mesta sa konala v rámci dní mesta v priestoroch evanjelického a. v. kostola v Jelšave. Z rúk primátora mesta prevzali kvetinové dary aj učiteľky spomínaných žiakov a taktiež pani riaditeľka ZUŠ v Revúcej Mgr. Monika Štepitová DiS.art. ako poďakovanie za veľmi dobrú spoluprácu medzi mestom Jelšava a ZUŠ v Revúcej. Slávnosť bola umocnená vystúpeniami oboch chlapcov.

Ľubica Beňušová

Ďalšie články

Retro Koncert

Dňa 2.6. sa celá naša Zuška vrátila v čase. Svojim Retro koncertom divákov previedla do minulého času v hudbe, tanci a pospomínala na všetko, čo