Preskočiť na obsah

Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie 2022

Zdieľať

Vzdať hold umeleckému a duchovnému dedičstvu banskoštiavnickej Kalvárie sa rozhodli nadšení pedagógovia a zamestnanci ZUŠ Banská Štiavnica. V ešte neistých pandemických časoch vyhlásili výtvarnú i spevácku súťaž. Speváckej časti súťaže, ktorej sa zúčastnilo 48 spevákov zo šestnástich ZUŠiek z celého Slovenska, predchádzala výtvarná súťaž, do ktorej
sa prihlásili dve žiačky našej školy – Gabriela Sklenáriková a Sofia Vrbjárová z triedy uč. Zuzany Ganajovej. Sme hrdí i napriek tomu, že práce nezískali ocenenie, že reprezentovali našu školu na tak zaujímavom podujatí.
Spevácka časť súťaže, ktorá sa konala v priestoroch ZUŠ, sa niesla v duchu slovenských ľudových i duchovných piesní, ktorých interpretácia je špecifikom tejto súťaže. V I. kategórii do 9 rokov súťažila naša žiačka Anna Gabajová z triedy uč. Henriety Hamarovej, ktorá získala bronzové pásmo. V II. kategórii do 12 rokov si vyspievala zlaté pásmo Dominika Jakubejová z triedy uč. Miliny Chalupkovej. Žiačka z triedy uč. Henriety Hamarovej Martina Viktória Csútorová, súťažila v III. kategórii do 15 rokov. Za jej spev jej bolo udelené bronzové pásmo. Spevácke výkony hodnotila odborná porota zložená z pedagógov Súkromného
konzervatória Pink Harmony Academy Zvolen a zo ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Vyhodnotenie oboch súťaží prebiehalo v priestoroch Slovenského banského múzea Kammerhof, kde boli vystavené aj výtvarné práce. Strávili sme krásny slnečný deň
v malebnom mestečku, akým Banská Štiavnica nepochybne je.
Ľubica Beňušová DiS.art.

Ďalšie články

Retro Koncert

Dňa 2.6. sa celá naša Zuška vrátila v čase. Svojim Retro koncertom divákov previedla do minulého času v hudbe, tanci a pospomínala na všetko, čo