Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej Kalvárie – 26. 4. 2022

Vzdať hold umeleckému a duchovnému dedičstvu banskoštiavnickej Kalvárie sa rozhodli
nadšení pedagógovia a zamestnanci ZUŠ Banská Štiavnica. V ešte neistých pandemických
časoch vyhlásili výtvarnú i spevácku súťaž. Speváckej časti súťaže, ktorej sa zúčastnilo 48
spevákov zo šestnástich ZUŠiek z celého Slovenska, predchádzala výtvarná súťaž, do ktorej
sa prihlásili dve žiačky našej školy – Gabriela Sklenáriková a Sofia Vrbjárová z triedy uč.
Zuzany Ganajovej. Sme hrdí i napriek tomu, že práce nezískali ocenenie, že reprezentovali
našu školu na tak zaujímavom podujatí.
Spevácka časť súťaže, ktorá sa konala v priestoroch ZUŠ, sa niesla v duchu slovenských
ľudových i duchovných piesní, ktorých interpretácia je špecifikom tejto súťaže. V I. kategórii
do 9 rokov súťažila naša žiačka Anna Gabajová z triedy uč. Henriety Hamarovej, ktorá
získala bronzové pásmo. V II. kategórii do 12 rokov si vyspievala zlaté pásmo Dominika
Jakubejová z triedy uč. Miliny Chalupkovej. Žiačka z triedy uč. Henriety Hamarovej Martina
Viktória Csútorová, súťažila v III. kategórii do 15 rokov. Za jej spev jej bolo udelené
bronzové pásmo. Na klavíri dievčatá sprevádzali učiteľky Ľubica Beňušová a Milina
Chalupková.
Spevácke výkony hodnotila odborná porota zložená z pedagógov Súkromného
konzervatória Pink Harmony Academy Zvolen a zo ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici.
Vyhodnotenie oboch súťaží prebiehalo v priestoroch Slovenského banského múzea
Kammerhof, kde boli vystavené výtvarné práce, a svojim vystúpením pozdravil všetkých
prítomných detský spevácky zbor pri ZUŠ Banská Štiavnica. Strávili sme krásny slnečný deň
v malebnom mestečku, akým Banská Štiavnica nepochybne je.
Ľubica Beňušová DiS.art.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *