Husľová súťaž v Detve

Dňa 17. júna 2022 sa uskutočnil 2. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu
„Detvianska zlatá struna“ v sólovej a komornej hre na sláčikové nástroje. Zišli sa tu žiaci a pedagógovia z
35 základných umeleckých škôl z celého Slovenska.
V sólovej interpretačnej časti súťaže sa zúčastnil aj žiak našej školy – Alex Grlák z triedy uč. K.
Sušilovej. Súťažil v 5 kategórii a prezentoval sa 2 skladbami, z toho jedna skladba bola pre danú kategóriu
povinná. Umiestnil sa v Zlatom pásme a získal Cenu za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby. Veľká
vďaka patrí aj p. uč. Ľubici Beňušovej za klavírny sprievod.
O tom, že Alexovo vystúpenie bolo úspešné svedčí aj osobná pochvala a uznanie talentu z úst
predsedu poroty MgA. Vladimíra Harvana ArtD.

Mgr. Katarína Sušilová DiS. art.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *