Preskočiť na obsah

Detvianska zlatá struna 2022

Zdieľať

Dňa 17. júna 2022 sa uskutočnil 2. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky Svetozára Stračinu „Detvianska zlatá struna“ v sólovej a komornej hre na sláčikové nástroje. Zišli sa tu žiaci a pedagógovia z 35 základných umeleckých škôl z celého Slovenska. V sólovej interpretačnej časti súťaže sa zúčastnil aj žiak našej školy – Alex Grlák z triedy učiteľky Kataríny Sušilovej. Súťažil v 5 kategórii a prezentoval sa 2 skladbami, z toho jedna skladba bola pre danú kategóriu povinná. Umiestnil sa v zlatom pásme a získal Cenu za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby. Veľká vďaka patrí aj učiteľke Ľubici Beňušovej za klavírny sprievod. O tom, že Alexovo vystúpenie bolo úspešné svedčí aj osobná pochvala a uznanie talentu z úst predsedu poroty Mgr. art. Vladimíra Harvana ArtD.

Mgr. Katarína Sušilová DiS. art.

Ďalšie články

Retro Koncert

Dňa 2.6. sa celá naša Zuška vrátila v čase. Svojim Retro koncertom divákov previedla do minulého času v hudbe, tanci a pospomínala na všetko, čo