Medzinárodná súťaž v Brne

Je všeobecne známe, že žiaci základných umeleckých škôl, ktorí sa učia hre na plechových
dychových nástrojoch, majú minimálne možnosti vzájomnej umeleckej konfrontácie formou
súťaže. Konkrétne súťaž v hre na trúbke pre žiakov ZUŠ na Slovensku absolútne chýba.
Možno aj preto, že trubkárov na ZUŠkách je tak málo, že organizovať pre nich súťaž je
nerentabilné. Ešte aj jediná celoslovenská súťaž pre plechové dychové nástroje, ktorú
organizuje ZUŠ v Banskej Bystrici, sa uskutočňuje raz za päť rokov. Nakoľko pre covidové
dištancie žiakov v školách tento dlho očakávaný termín zrušili, môžeme povedať, že žiak –
trubkár nemal po celý čas štúdia v škole žiadnu možnosť zúčastniť sa akejkoľvek súťaže.
Preto sme si s Adamom Kotlarčíkom minulý rok povedali, že takto to nenecháme.
Našli sme ponuku špičkovej súťaže pod názvom Medzinárodná interpretačná súťaž
dychových nástrojov “Žestě Brno“. Adam sa zúčastnil v kategórii Junior C. Podmienkou
bolo, že žiaci nesmeli byť študentmi konzervatória, alebo inej strednej umeleckej školy.
Keďže Brno je predsa len trocha od ruky, bolo nutné zabezpečiť ubytovanie pre súťažiaceho,
učiteľa aj korepetítorku uč. Ľubicu Beňušovú, DiS.art. Po zaplatení účastníckeho poplatku
Adama prijali do súťaže, ktorá sa uskutočnila 4. júna 2022 v spomenutom Brne v priestoroch
konzervatória. Musíme povedať, že sme boli svedkami mimoriadne vysokej umeleckej
úrovne všetkých súťažiacich, ktorí boli okrem Českej republiky zo Slovenska, Maďarska
a Poľska. O to viac si ceníme, že Adamovi Kotlarčíkovi sa podarilo v Brne získať Čestné
uznanie. Po úspešných prijímacích skúškach na Konzervatóriu v Košiciach bola táto súťaž
druhým pozitívnym momentom v začínajúcom umeleckom živote Adama. Srdečne mu
blahoželáme.
Musíme sa poďakovať ústretovému prístupu vedenia školy v osobe riaditeľky Mgr.
Moniky Štepitovej, DiS.art., ktorej reakcia bola od prvopočiatku absolútne súhlasná, napriek
pomerne vysokým finančným nákladom. Sme radi, že jej dôveru v nás kladenú, sme vrátili
ocenením, ktoré je určite v konkurencii medzinárodných účastníkov veľkým úspechom školy.
Jaroslav Petr, DiS.art.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *