Preskočiť na obsah

Medzinárodná interpretačná súťaž dychových nástrojov, Brno 2022

Zdieľať

Je všeobecne známe, že žiaci základných umeleckých škôl, ktorí sa učia hre na plechových dychových nástrojoch, majú minimálne možnosti vzájomnej umeleckej konfrontácie formou súťaže. Konkrétne súťaž v hre na trúbke pre žiakov ZUŠ na Slovensku absolútne chýba. Možno aj preto, že trubkárov na ZUŠkách je tak málo, že organizovať pre nich súťaž je nerentabilné. Ešte aj jediná celoslovenská súťaž pre plechové dychové nástroje, ktorú organizuje ZUŠ v Banskej Bystrici, sa uskutočňuje raz za päť rokov. Nakoľko pre covidové dištancie žiakov v školách tento dlho očakávaný termín zrušili, môžeme povedať, že žiak – trubkár nemal po celý čas štúdia v škole žiadnu možnosť zúčastniť sa akejkoľvek súťaže. Preto sme si s Adamom Kotlarčíkom minulý rok povedali, že takto to nenecháme. Našli sme ponuku špičkovej súťaže pod názvom Medzinárodná interpretačná súťaž dychových nástrojov “Žestě Brno“. Adam sa zúčastnil v kategórii Junior C. Podmienkou bolo, že žiaci nesmeli byť študentmi konzervatória, alebo inej strednej umeleckej školy. Keďže Brno je predsa len trocha od ruky, bolo nutné zabezpečiť ubytovanie pre súťažiaceho, učiteľa aj korepetítorku Ľubicu Beňušovú. Po zaplatení účastníckeho poplatku Adama prijali do súťaže, ktorá sa uskutočnila 4. júna 2022 v spomenutom Brne v priestoroch konzervatória. Musíme povedať, že sme boli svedkami mimoriadne vysokej umeleckej úrovne všetkých súťažiacich, ktorí boli okrem Českej republiky zo Slovenska, Maďarska a Poľska. O to viac si ceníme, že Adamovi Kotlarčíkovi sa podarilo v Brne získať Čestné uznanie. Po úspešných prijímacích skúškach na Konzervatóriu v Košiciach bola táto súťaž druhým pozitívnym momentom v začínajúcom umeleckom živote Adama. Srdečne mu blahoželáme.
Musíme sa poďakovať ústretovému prístupu vedenia školy v osobe riaditeľky Mgr. Moniky Štepitovej, DiS.art., ktorej reakcia bola od prvopočiatku absolútne súhlasná, napriek pomerne vysokým finančným nákladom. Sme radi, že jej dôveru v nás kladenú, sme vrátili ocenením, ktoré je určite v konkurencii medzinárodných účastníkov veľkým úspechom školy.

Jaroslav Petr, DiS.art.

Ďalšie články

Retro Koncert

Dňa 2.6. sa celá naša Zuška vrátila v čase. Svojim Retro koncertom divákov previedla do minulého času v hudbe, tanci a pospomínala na všetko, čo