PMU – Jesenské

Dňa 9. mája 2022 usporiadala Základná umelecká škola v Jesenskom v rámci Pódia mladých
umelcov nadregionálnu súťaž v hre na klavíri pre ročníky 1.-4. ISCED 2B, II. stupeň a ŠPD.
Našu školu na tejto súťaži reprezentoval žiak štvrtého ročníka, druhej časti, prvého stupňa
Nikolas Porteleki z triedy uč. Ľubice Beňušovej. Nikolas získal zlaté pásmo a cenu poroty za
interpretáciu skladby Arama Chačaturjana – Sonatína.
Ľubica Beňušová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *