Preskočiť na obsah

Pódium mladých umelcov 2022 – súťaž v hre na klavíri, Jesenské

Zdieľať

Dňa 9. mája 2022 usporiadala Základná umelecká škola v Jesenskom v rámci Pódia mladých umelcov nadregionálnu súťaž v hre na klavíri pre ročníky 1.-4. ISCED 2B, II. stupeň a ŠPD. Našu školu na tejto súťaži reprezentoval žiak štvrtého ročníka, druhej časti, prvého stupňa Nikolas Porteleki z triedy uč. Ľubice Beňušovej. Nikolas získal zlaté pásmo a cenu poroty za
interpretáciu skladby Arama Chačaturjana – Sonatína. Srdečne gratulujeme.
Ľubica Beňušová

Ďalšie články

Retro Koncert

Dňa 2.6. sa celá naša Zuška vrátila v čase. Svojim Retro koncertom divákov previedla do minulého času v hudbe, tanci a pospomínala na všetko, čo