Preskočiť na obsah

Celoslovenská súťaž TALENT REVÚCA 2022

Zdieľať

Celoslovenská súťaž vlastnej hudobnej tvorby detí TALENT REVÚCA otvorila brány pre tvorivých hudobníkov už po 23. krát.

Tento ročník sa niesol v znamení dvoch dní, kedy 27. apríla 2022 prebiehal v priestoroch koncertnej sály ZUŠ hudobno – tvorivý workshop HUDBA AKO ČIN pre učiteľov ZUŠ, ZŠ a MŠ s hudobným skladateľom, metodikom, pedagóg Tomášom Borošom a klaviristom, organizátorom hudobných projektov Superar Slovakia Ivanom Šillerom z Bratislavy.

V podvečer sme organizovali SPOMIENKOVÝ KONCERT, ktorý bol venovaný na počesť dlhoročným porotcom súťaže TALENT Revúca, hudobným skladateľom Milanovi Novákovi a Jozefovi Podprockému. V podaní žiakov a pedagógov umeleckej školy, bývalých absolventov, speváckeho zboru Quirin a hostí, zaznel výber skladieb dvoch pánov skladateľov, dlhoročných priaznivcov revúckej súťaže.

Dňa 28. 4. 2022 sme po období pandemickej situácie opäť privítali na pôde našej školy mladých autorov skladieb, ktorí v rámci súťaže sami predstavili svoje kompozície verejnosti a odbornej porote. Od mladých tvorcov sme si vypočuli niekoľko krásnych
skladieb so zaujímavými motívmi. Vďaka učiteľom, ktorí v tejto neľahkej situácii naďalej podporujú tvorivé nápady svojich žiakov.
Výsledkovú listinu a foto z podujatia nájdete v odkaze Talent a v galérii.

Monika Štepitová

Ďalšie články

Retro Koncert

Dňa 2.6. sa celá naša Zuška vrátila v čase. Svojim Retro koncertom divákov previedla do minulého času v hudbe, tanci a pospomínala na všetko, čo