Preskočiť na obsah

Projekt „Umenie lieči“ – vystúpenie žiakov ZUŠ pre ZOS Cilka

Zdieľať

Október je už niekoľko rokov venovaný starším ľuďom. Možno to bolo takto vymyslené práve preto, aby sme viac mysleli na naše mamy, otcov, babky, dedkov. A nielen mysleli. Ale urobili im aj radosť. Keďže sme hudobníci – naším prirodzeným darom je spev, hra na nástroji, tanec, divadlo… a práve preto sme sa rozhodli, že práve starčekom a babičkám v Cilke chceme darovať náš talent, čas a radosť. Pretože hudba lieči. Hudbou a úsmevom sme snáď potešili, pohladili dušu a vyčarili úsmev
na tvári. Naši výtvarníci im pripravili aj malinké prekvapenie v podobe záložky do knihy. Prežili sme spoločne vzácny čas. V závere sme si spoločne zaspievali na ľudovú nôtu a bývalá učiteľka Jankovičová nám predniesla báseň o jeseni.
Vraj mladosť má krásnu tvár a staroba zase dušu. Takže dňa 24. októbra 2022 sme to spojili a tešili sme sa vzájomne z tejto skvelej kombinácie. Tešíme na ďalšie spoločné stretnutie na Vianočnom koncerte.
Vystupovali žiaci: D. Jakubejová, J. Péli, J. Simanová, N. Furdíková, A. Kuchta, E. Čillíková, R. Mišuráková s učiteľkami Ľubicou Sabovou a Milinou Chalupkovou.

Milina Chalupková

Ďalšie články

Retro Koncert

Dňa 2.6. sa celá naša Zuška vrátila v čase. Svojim Retro koncertom divákov previedla do minulého času v hudbe, tanci a pospomínala na všetko, čo