Preskočiť na obsah

Koncerty pre MŠ

Zdieľať

V piatok 17.3. 2023 sa ZUŠ-ka v Revúcej zaplnila zvedavými očkami, uškami predškolákov z MŠ
Clementisova, Sládkovičova i Katolíckej MŠ Svätej rodiny. Prípravkári z MŠ si v úvode výchovného
koncertu „Ako sa nám prihovára umenie“ schuti zaspievali, zatancovali. Potom sa už započúvali do
piesní a skladieb hraných na akordeóne, husliach, cimbale, gitare, klavíri, priečnej flaute, sopránovej
zobcovej flaute a klarinete. V koncertnej sále vyzdobenej prácami žiakov výtvarného odboru ZUŠ sa
až do konca spoločne spievalo a tancovalo.

Viac fotografií nájdete na TOMTO odkaze alebo v našej GALÉRIÍ.

Ďalšie články

Koncerty pre MŠ

V piatok 17.3. 2023 sa ZUŠ-ka v Revúcej zaplnila zvedavými očkami, uškami predškolákov z MŠClementisova, Sládkovičova i Katolíckej MŠ Svätej rodiny. Prípravkári z MŠ si v úvode výchovnéhokoncertu