Preskočiť na obsah

Koncerty pre MŠ

Zdieľať

V piatok 17.3. 2023 sa ZUŠ-ka v Revúcej zaplnila zvedavými očkami, uškami predškolákov z MŠ
Clementisova, Sládkovičova i Katolíckej MŠ Svätej rodiny. Prípravkári z MŠ si v úvode výchovného
koncertu „Ako sa nám prihovára umenie“ schuti zaspievali, zatancovali. Potom sa už započúvali do
piesní a skladieb hraných na akordeóne, husliach, cimbale, gitare, klavíri, priečnej flaute, sopránovej
zobcovej flaute a klarinete. V koncertnej sále vyzdobenej prácami žiakov výtvarného odboru ZUŠ sa
až do konca spoločne spievalo a tancovalo.

Viac fotografií nájdete na TOMTO odkaze alebo v našej GALÉRIÍ.

Ďalšie články

Koncert: Z úcty k starším

Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším. Ich šediny, životné skúsenosti a múdre radysú súčasťou života nás ostatných.K oslave Mesiaca úcty k starším

Retro Koncert

Dňa 2.6. sa celá naša Zuška vrátila v čase. Svojim Retro koncertom divákov previedla do minulého času v hudbe, tanci a pospomínala na všetko, čo