Nezaradené

Maľujeme Dobšinského rozprávky

Srdečne gratulujeme dievčatám z VO, ktorých práce boli ocenené na súťaži „Maľujeme Dobšinskéhorozprávky“ (organizátor: Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach). Z našej ZUŠ sazapojilo viac žiakov, spomedzi ktorých zaujali práce P. Lengeňovej, Ž. Štítnickej a S. Maťkovej.Ďakujeme za milé prekvapenie a dievčatám prajeme ešte… Čítať viac »Maľujeme Dobšinského rozprávky

Hviezdoslavov Kubín 2021

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednesepoézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktorévytvára a formuje kultúru slovenského národa.… Čítať viac »Hviezdoslavov Kubín 2021

ZUŠ v Revúcej v medzinárodnej televíznej talentovej súťaži Virtuózi V4+

Medzinárodná relácia Virtuózi V4+ aj tento rok očakávala prihlášky mladých talentov od0 do 18 rokov, ktorí chceli ukázať a porovnať svoje hudobné znalosti v oblasti vážnej hudbyso súťažiacimi z krajín Vyšehradskej Štvorky + Chorvátska. Televízna relácia, ktorá existujeod roku 2016 predminulý rok vystúpila… Čítať viac »ZUŠ v Revúcej v medzinárodnej televíznej talentovej súťaži Virtuózi V4+

13. ročník Medzinárodnej husľovej súťaže Júliusa von Beliczayho

Účasť na súťažiach je dôležitou súčasťou života umeleckých škôl a významným motivačným činiteľompre žiakov a učiteľov pri využití svojho tvorivého potenciálu.V každej základnej umeleckej škole pôsobia žiaci, ktorých hudba zaujme natoľko, že jej venujú všetokvoľný čas. Keď sa usilovnosť a… Čítať viac »13. ročník Medzinárodnej husľovej súťaže Júliusa von Beliczayho

Voľné pracovné miesta v ZUŠ, 2022

Prezrite si voľné pracovné miesta v našej škole. Pre zobrazenie voľných pracovných miest kliknite na tento link : Voľné pracovné miesta v ZUŠ 2022 – ZUŠ Revúca (zusrevuca.sk)

Spomienka

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že náš dlhoročný kolega, skladateľ a člen poroty v našej celoslovenskej súťaži Talent Revúca – Jozef Podprocký – vo veku 77 rokov ukončil svoju pedagogicko- umeleckú púť. Už od roku 2001 bol pravidelným účastníkom… Čítať viac »Spomienka

Obnovenie vyučovania

Vážení rodičia Od 15. marca 2021 obnovujeme vyučovanie na našej škole nasledovne: Prezenčné vyučovanie na ZUŠ otvárame pre žiakov PŠ, – 4.ročníka I. časti základného štúdia vekovo zodpovedajúcich I. stupňu ZŠ v individuálnej forme vyučovania ( okrem hry na dychových nástrojoch… Čítať viac »Obnovenie vyučovania