Jednota Dôchodcov Jelšava

Ako každý rok sa konalo slávnostné posedenie Jednoty dôchodcov v Jelšave ktoré sa uskutočnilo 17.10.2022.Pestrý program doplnili aj žiaci Základnej Umeleckej školy z Revúcej ktorý navštevujú elokované pracovisko v Jelšave. O hudobnú atmosféru sa postarali Alex Grlák, Sofia Sukeniková, Uč.… Čítať viac »Jednota Dôchodcov Jelšava

DEŇ UČITEĽOV 2022 v Mestskom dome kultúry v Revúcej

Učiteľ je istým druhom perpetua mobile. Pri minimálnej spotrebe a dotáciách do školstva dokáževeľmi efektívne pracovať, vzdelávať, ale i udržiavať chod školstva napriek všetkým prekážkam…V rámci slávnostného večera Oceňovania učiteľov mesta Revúca v sprievodnom programe skoncertnými výstupmi účinkovali pedagógovia, absolventi a… Čítať viac »DEŇ UČITEĽOV 2022 v Mestskom dome kultúry v Revúcej

Ocenenie primátorom mesta

V rámci slávnostného večera Oceňovanie osobností mesta Revúca 2022 bola kolektívu Základnejumeleckej školy pri príležitosti 70. výročia založenia školy udelená Cena primátora mesta zadlhoročnú kvalitnú prípravu absolventov v rôznych umeleckých odboroch.

Za mierové nebo nad hlavou

V podvečer 14. 03. 2022 sme boli súčasťou benefičného koncertu revúckych hudobných umelcov,ktorého výťažok bol venovaný trpiacim vojnou na Ukrajine. V programe zazneli skladby v podaníspeváckeho zboru Quirin, kapely Jazzin moode a klaviristky Romany Poprockej. Získané dobrovoľnévstupné bolo venované Charite Revúca.

Gemerská struna – 25.6.2022

Pokračovateľom súťaže Dobšinská nota je Gemerská struna. Každoročne sa jej zúčastňujú aj žiacinašej školy. Súťaž v speve populárnej piesne sa konala v Betliari. Tohto roku sa jej zúčastnili naše dvežiačky – Dominika Jakubejová z triedy uč. Chalupkovej , ktorá získala krásne 1.miesto vo… Čítať viac »Gemerská struna – 25.6.2022

Dni mesta Jelšava 2022

Primátor mesta Jelšava MVDr. Milan Kolesár udelil dňa 10. júna 2022 cenu primátora mestadvom žiakom našej Základnej umeleckej školy – obyvateľom Jelšavy: Alexovi Grlákoviz triedy Mgr. Kataríny Sušilovej DiS.art. za účasť na 13. ročníku medzinárodnej husľovejsúťaže Júliusa von Beliczayho v Komárne, v ktorej… Čítať viac »Dni mesta Jelšava 2022

Koktail plný zábavy

Predposledný deň školského roka, sme sa s našimi mladými umelcami rozlúčili na podujatí „Koktailplný zábavy“, ktorý zahŕňal fotografickú súťaž – Fotomaratón, Rodinný koncert a výtvarné aktivity.Fotomaratónu sa zúčastnili 4 tímy, ktorým sa podarilo nafotiť zaujímavé momentky a porotuprekvapili kreatívnym poňatím niektorých z tém, čo… Čítať viac »Koktail plný zábavy