Hudobný odbor

Klavír

Klavír je hudobným nástrojom, ktorý si zamilovali majstri hudobného umenia už v minulosti. Pre svoju tónovú farebnosť je využívaný nielen vo vážnej hudbe, ale aj speváci a hudobníci popu boli a dodnes sú ním inšpirovaní. Čierno-biele klávesy poskytujú interpretovi a poslucháčovi rozmanitý kolorit vnímania farieb od čistej – bielej, až po smútkom zafarbenú – čiernu.

Bicie

Cieľom vyučovania hry na bicie nástroje je v prvých ročníkoch naučiť sa správne držanie paličiek a pracovať na vyrovnanosti striedavých úderov na malý bubon. Dôležitou súčasťou hry je orientácia v notovom zápise, ktorá je predpokladom dlhodobého napredovania žiaka. Na dosiahnutie tohto cieľa používame kvalitnú literatúru renomovaných európskych a amerických autorov. V hre na celú súpravu sa zameriavame na základnú koordináciu, hlavne pri hre rytmov beatového a jazzového charakteru.

Gitara

Gitara dnes patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším hudobným nástrojom. Je to nástroj sólový i sprevádzajúci, melodický i akordický. Aj štúdium na našej škole je zamerané na tieto vlastnosti. Žiakom ponúkame možnosť získať technickú zručnosť a dieťa vedieme ku kvalitným sólovým výstupom. Dieťa vedieme i k samostatnému vytváraniu harmonického sprievodu k piesňam i k hre v komorných zoskupeniach. Takýto druh štúdia prináša deťom radosť, uvoľnenie a vytvára tvorivú priateľskú atmosféru. Výsledkom sú ocenenia, ktoré si deti prinášajú z rôznych prehliadok a festivalov. Súčasťou vyučovania sú aj základy populárnej hudby, ktorá bezprostredne patrí k hre gitaristov.

Husle

Husle sú sláčikový nástroj s možnosťou uplatnenia v sólovej i komornej hre. Je to nádherný nástroj s bohatou tradíciou a s veľkým praktickým využitím v rôznych žánroch hudby. Husle sa svojim zvukom možno najviac približujú ľudskému hlasu a v tom spočíva ich príťažlivosť. Štúdium hry na tento nástroj podporuje hudobný i ľudský rast osobnosti žiakov. Počas štúdia svoje dosiahnuté výsledky prezentujú na školských i verejných vystúpeniach, tí najlepší aj na súťažiach. Žiaci môžu svoj talent uplatniť v rôznych komorných zoskupeniach, priaznivci ľudovej hudby si môžu zahrať v detskej ľudovej hudbe.

Dychové nástroje

Rôznorodosť a využiteľnosť dychových nástrojov ich radí k obľúbeným nástrojom v hudbe klasickej a populárnej. Dychové oddelenie poskytuje žiakom širokú škálu nástrojov, z ktorých si môžu vyberať. Prvým nástrojom, s ktorým sa zoznámi každý hráč na dychové nástroje je zobcová flauta. Slúži ako tzv. odrazový mostík pri voľbe ďalšieho nástroja –  plechového alebo dreveného. Po jeho úspešnom absolvovaní sa môžu žiaci rozhodnúť pre pokračovanie v hre na flaute zobcovej altovej, tenorovej alebo basovej. Ďalšou možnosťou je priečna flauta, klarinet, saxofón, pozauna, tuba, trúbka, lesný roh, trombón.

Učitelia hudobného odboru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Monika Štepitová

Klavír

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Renáta Brezovská

zobcová flauta, priečna flauta, gitara, zborový spev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Milinka Chalupková

klavír, spev , hudobná náuka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Jaroslav Petr

trúbka, priečna flauta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Denis Gono

zobcová flauta, klarinet, saxofón, bicie nástroje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Katarína Fašková

Klavír

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ľubica Beňušová

cimbal, klavír, prípravná hudobná výchova

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Peter Beľák

gitara, bicie nástroje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Katarína Grendelová

akordeón, keyboard, klavír

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Henrieta Hamarová

klavír, spev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lucia Pribolová

Spev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Katarína Sušilová

husle, gitara, hudobná náuka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Michal Šimko

gitara, husle,keyboard, kontrabas, hudobná náuka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Andrej Štafura

cirkevná a chrámová hudba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Emília Völgyiová

klavír, hudobná náuka

Odozvy našich študentov