Preskočiť na obsah

Naši úspešní

Prehliadnite si úspechy našich žiakov z rôznych podujatí a súťaží

26.06.2023

Detvianska zlatá struna

Tretí rok sa záver školského roku v Základnej umeleckej škole S. Stračinu v Detve nesie v znamení príprav a organizácie súťaže v sólovej hre na sláčikové nástroje a komornej hre pod názvom Detvianska zlatá struna. Na všetkých troch ročníkoch našu školu úspešne reprezentoval huslista Alex Grlák z triedy uč. K. Sušilovej. Súťaž sa konala v piatok 16. júna 2023 a vzhľadom na veľkú účasť súťažiacich prebiehala paralelne v koncertnej sále školy a v Kultúrnom centre A. Sládkoviča. Alex sa umiestnil v zlatom pásme a zároveň sa stal víťazom vo svojej súťažnej kategórii.       Ako triedna učiteľka Alexa Grláka sa chcem poďakovať aj svojej kolegyni Kataríne Faškovej DiS. art. za spoľahlivý a vnímavý klavírny sprievod.

25.05.2023

Klavírna súťaž Pianoforte

Dňa 25.5.2023 sa v Starej Ľubovni konal 2.ročník celoslovenskej klavírnej súťaže Pianoforte. Stretlo sa tu viac ako 130 mladých klaviristov zo všetkých kútov Slovenska. Naše mesto a Základnú umeleckú školu v Revúcej reprezentovala žiačka Adriana Johanna Fischer z triedy uč. K.Faškovej, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme.

Srdečne blahoželáme a prajeme mnoho  ďalších úspechov. 

12.05.2023

Festival malých komorných telies Košice

Dňa 12. mája 2023 sa konal prvý ročník celoslovenského festivalu z medzinárodnou účasťou malých komorných telies v Košiciach na ZUŠ sv. Košických mučeníkov. Tejto súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci ZUŠ v Revúcej. Túto súťaž reprezentovali štyria žiaci v komornom zoskupení  Tomáš Alex Gombár klavír z triedy pani uč. Kataríny Faškovej a klarinetové trio Ondrej
Botto, Natália Furdíková a Dominika Voláková z triedy pána uč. Gona. Členmi odbornej poroty boli pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škôl. Riaditeľka celého festivalu bola Mgr. Slávka Pacholská. Našim žiakom sa darilo skvele umiestnili sa v striebornom pásme. Zoskupeniu gratulujeme a tešíme sa s nimi za skvelo odvedenú prácu. Účasť na súťažiach je dôležitou súčasťou života umeleckých škôl a významným motivačným činiteľom pre žiakov a učiteľov pri využití svojho tvorivého potenciálu.

28.04.2023

13. Ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa

Dňa 28.4.2023 sa žiak Alex Grlák z triedy uč. K. Sušilovej zúčastnil na 13. ročníku husľovej súťaže 
Rudolfa Országa v Kremnici. Umiestnil sa v bronzovom pásme.

 

28.04.2023

7. Ročník hry na dvoch klavíroch

Dňa 28.4.2023 sa v Brezne uskutočnil 7.ročník celoslovenskej súťaže v hre na dvoch klavíroch, kde našu ZUŠ reprezentovali Tomáš Alex Gombár a Viktória Kováčová z triedy p. uč. Faškovej. Umiestnenie v zlatom pásme ich nesmierne potešilo. Srdečne blahoželáme!

27.04.2023

Talent Revúca

Do celoslovenskej súťaže vo vlastnej hudobnej tvorbe žiakov ZUŠ – Talent Revúca sa dňa 27. apríla 2023 zapojili aj žiaci domovskej ZUŠ z triedy uč. Ľubice Beňušovej, a získali nasledovné umiestnenia: Peter Pulen 1. miesto a Katarína Kalejová 3. miesto. Srdečne blahoželáme. 
 
 
 

25.04.2023

PMU Keyboard Jesenské

Dňa 25.4.2023 sme sa zúčastnili súťaže PMU v hre na keyboard v Jesenskom.Žiačka Eliška Benušová z triedy uč. Katariny Grendelovej získala Zlaté pásmo.Srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov.

29.03.2023

PMÚ Poltár - hra na husle

Dňa 29. marca 2023 sa žiak našej ZUŠ Alex Grlák z triedy Mgr. Kataríny Sušilovej Dis.art. zúčastnil nadregionálnej súťaže vrámci Pódia mladých umelcov v hre na husliach v Poltári. Okrem zlatého pásma vo svojej kategórii získal titul laureát. K úspechu srdečne blahoželáme jemu, aj pani učiteľke. Na klavíri Alexa sprevádzala uč. Ľubica Beňušová Dis.art. 

18.11.2022

Cimbalový Prešporok

Dňa 18. novembra 2022 reprezentoval našu ZUŠ žiak z triedy uč. Ľubice Beňušovej, Peter Tolnai. Na celoslovenskej súťaži v hre na cimbale pod názvom Cimbalový Prešporok v Bratislave získal pekné strieborné pásmo, za ktoré mu srdečne blahoželáme. Pani učiteľke ako aj jej žiakovi prajeme mnoho ďalších úspechov.