Preskočiť na obsah

Pedagogický zbor

Tu si môžete pozrieť zoznam našich učiteľov. Pri každom z nich uvedený aj odbor/predmet ktorý vyučujú a kontakt.

Vedenie školy

Riaditeľka školy
Mgr. Monika Štepitová, DiS. art.

Klavír

Kontakt: stepitovam@gmail.com

Zástupkyňa školy
Mgr. Ľubica Sabová

Hudobná náuka

Kontakt: sabo.lubica@gmail.com

Predagogický zbor

Ľubica Beňušová, DiS. art.

Katarína Fašková, DiS. art.

Mgr. Milina Chalupková

Denis Gono, DiS. art.

Henrieta Hamarová, DiS. art.

Mgr. Michal Šimko

Mgr. Katarína Sušilová, DiS. art.

Jaroslav Petr, DiS. art.

Tomáš Kontra

Mgr. Lucia Pribolová, DiS. art.

Mgr. Zuzana Ganajová

Lucia Juššíková

Katarína Grendelová, DiS. art.

Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.

Peter Beľák

Dominika Karalová

Ján Poliak

Ing. Ivana Čakurdová

Nepedagogický personál

Eliška Barboriaková

Jarmila Pavličová

Marta Stankovičová

Tomáš Kontra