Preskočiť na obsah

Talent Revúca 2024

Súťaž Talent Revúca a všetky potrebné informácie nájdete tu

Základná umelecká škola v Revúcej v spolupráci s Ministerstvom školstva SR vyhlasujú 25. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ.

TALENT REVÚCA 2024

Základné informácie

Súťažná prehliadka mladých hudobných skladateľov pod názvom Talent Revúca má za cieľ prezentovať tvorivé hudobné myslenie žiakov základných umeleckých škôl zo Slovenska. Ale otvorená je i pre zahraničných účastníkov. Originálne skladby mladých zaznievajú pod dohľadom odbornej poroty zloženej zo známych hudobných skladateľov a pedagógov. Na rozdieľ od iných podobných súťaží, trvajú organizátori Talentu na tom, aby si súťaž zachovala interpretačnú tvorivosť a živý kontakt autorov s hudbou. Svoje kompozície naživo interpretujú buď sami autori, alebo ich spolužiaci. Súťaž prebieha každoročne spravidla tretí aprílový štvrtok.

Tento rok v Talent Revúca

Poďte si s nami zamuzicírovať

S radosťou vás opäť privítame v Revúcej, meste 1. slovenského gymnázia. Okrem prihlásenia sa do tradičných kategórií uvedených v propozíciách, ako aj v minulom roku, ak tento rok sa môžete zapojiť do výzvy pre mladých skladateľov v podobe tvorby originálneho diela, skladby, znelky na tému Hviezdoveda. Je dielom Revúčana Gustáva M. Reussa, ktorý deväť rokov pred Julom Vernom, poslal svojho hrdinu gemerského učenca Krutohlava v balóne… rovno hneď na Mesiac. Bližšie sa dočítate v anotácii. 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Propozície

Pozrite a stiahnite si propozície Talentu Revúca 2024.

Anotácia: Hviezdoveda

Odborná porota udelí cenu Primátora mesta Revúca za originálne spracovanie témy Hviezdoveda. Je to literárne dielo Revúčana Gustáva M. Reussa, v ktorom autor zábavnou formou približuje vtedajšiu astrofyziku. Načrtáva dobové vedecké poznatky, v ktorých sa mihá vízia budúcnosti. Je to oslava vedeckého umu. 

Tvoriť anotáciu nie je povinné.


Odporúčame Vám prečítať si knihu od Gustáva Reussa „Hviezdoveda“ ktorá je k dostaniu v kníhkupectvách.

Po kliknutí na obrázok, vás presmeruje na obchod Panta Rhei kde si môžete knihu zakúpiť

Zapojte sa

Vyplniť prihlášku do talentu

Vyplňte si prihlášku pohodlne Online alebo si ju stiahnite a doneste nám ju ku nám do ZUŠ-ky

Rok 2022 v Talente

Galéria Talent Revúca 2022

Prečítajte si pár viet z histórie dlhoročnej súťaži Talent Revúca

História talentu

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa v priestoroch koncertnej sály Základnej umeleckej školy Revúca a v priestoroch Gymnázia Martina Kukučína konal jubilejný 20.ročník celoslovenskej súťaže  vlastnej hudobnej tvorby detí Talent Revúca.

Dušou tohto projektu je bývalá riaditeľka ZUŠ Eva Skalská. V roku 1989 podchytila iniciatívu žiakov s kompozičnými schopnosťami a na koncerte ku Dňu učiteľov odzneli prvé dve skladbičky vlastnej hudobnej tvorby. O rok neskôr tvorivosť detí podporujú aj ďalší učitelia školy. V rokoch 1990-1992 sa konali prvé koncerty vlastnej hudobnej tvorby detí pod názvom Žiaci hrajú učiteľom. Žiaci každý rok vytvorili okolo 20 skladbičiek, ktoré dokumentovali detskú tvorivosť a hudobné nápady. V roku 1994 vlastná hudobná tvorba detí  nadobudla súťažnú formu. Súťažilo sa v troch kategóriách: skladby pre harmonické nástroje, melodické nástroje a dramatická tvorba.  V ďalších rokoch už skladby posudzovala odborná porota. V roku 1996 bol za predsedu poroty menovaný hudobný skladateľ, národný umelec Milan Novák, za členov hudobný skladateľ Norbert Bodnár a vtedajší riaditeľ ZUŠ Jaroslav Petr. Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 34 žiakov zo 13 základných umeleckých škôl. Nadobudla celonárodný charakter a odvtedy sa uskutočňuje pod názvom Talent Revúca. Do Revúcej začínajú cestovať mladí nadaní umelci z Bratislavy, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Banskej, Štiavnice, Veľkého Krtíša, Považskej Bystrice, Novej Dubnice, Trenčína, Kežmarku, Moldavy nad Bodvou, V roku 2001 sa súťaže ujalo Ministerstvo školstva SR a zaradilo ju pod svoje gestorstvo. V tomto ročníku k členom poroty pribudol hudobný skladateľ Jozef Podprodský a skladby a kompozície súťažiacich žiakov posudzuje dodnes. Počet súťažiacich, škôl a súťažných skladieb sa  rokmi menil a krivka vzrástla v roku 2008 kedy sa súťaže zúčastnilo 15 škôl a odznelo 36 skladieb. Po prvýkrát  mali mladí tvorcovia priestor súťažiť v štyroch kategóriách melodické a harmonické nástroje, komorné súbory a umelá pieseň.

V súčasnosti , keď nahliadame do histórie dnešnej podoby súťaže, vidíme mladé talenty z viac ako 70 umeleckých škôl a  viac ako 500 hodnotených autorských skladieb. Skladby, v ktorých nechýbalo detské myslenie, rozlet, fantázia, pravdivosť detského prejavu, ale aj zrelé kompozičné umenie budúcich skladateľov autenticky zaznamenané na notovom papieri. Talent Revúca je jedinečná autorská súťaž, ktorá vyžaduje živú interpretáciu skladieb žiakmi s požiadavkou notového zápisu. V podobných súťažiach porota hodnotí kompozície len na základe zaslaných partitúr. Mnohí žiaci súťažili vo viacerých kategóriách pravidelne niekoľko rokov po sebe.

Pre účastníkov a pozvaných hostí jubilejného ročníka bolo okrem tradičnej súťažnej prehliadky, ktorá prebiehala v dopoludňajších hodinách pripravené príjemné prekvapenie. Popoludní v priestoroch GMK sme sa mohli  stretnúť s úspešnými laureátmi súťaže. S niektorými osobne, s inými len prostredníctvom prezentácie a hudobnej nahrávky. Svoje kompozície osobne prišiel predstaviť Peter Duchnický z Kežmarku, Dana Rudíková z Očovej a Ľubica Beňušová z Revúcej. Ale vypočuli sme si aj skladby Tomáša Lučivjanského, Františka Jánošku, Petra Klátika, Pavla Bizoňa , Petra Meša, Samuela Hvozdíka, Tomáša Štefana, Dalibora Hevesiho, Henricha Klimenta. Všetci sa pohybujú a prezentujú svoj talent a zručnosti v hudobnom svete a tí, ktorých tento svet zaujíma sa s ich menami a tvorbou určite stretli nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Súťaž za 20 rokov predstavila mnoho talentov, ktoré sa neskôr vypracovali k známym menám hudobnej  scény.  Kompozičná práca, ktorej cesta, napriek tomu, že výsledkom je príjemná hudba, je náročná, často si  okrem talentu vyžaduje veľkú trpezlivosť a pracovné nasadenie. Slová veľkého hudobného génia, že veľký talent je len veľká trpezlivosť, vystihujú nielen prácu nadaných mladých ľudí ale aj ich pedagógov, ktorí ich krok po kroku pripravujú, usmerňujú, vedú a povzbudzujú na ich umeleckej ceste. Preto slová vďaky riaditeľky ZUŠ Revúca Moniky Štepitovej v závere podujatia patrili nielen účinkujúcim umelcom, členom poroty ale  aj učiteľom za prípravu svojich žiakov a kolegom z Revúcej za prípravu a organizáciu všetkých ročníkov tejto výnimočnej súťaže.