Naši
učitelia

Tu si môžete pozrieť zoznam našich učiteľov. Zároveň je pri každom z nich uvedený aj odbor/predmet ktorý vyučujú a kontakt.

Vedenie školy

Riaditeľ školy

Mgr. Monika Štepitová, DiS. art.

Zástupkyňa školy

Mgr. Milina Chalupková

Učiteľský zbor

Ľubica Beňušová, DiS. art.

Katarína Fašková, DiS. art.

Peter Beľák

Denis Gono, DiS. art.

Henrieta Hamarová, DiS. art.

Mgr. Michal Šimko

Mgr. Katarína Sušilová, DiS. art.

Jaroslav Petr, DiS. art.

Tomáš Kontra

Mgr. Lucia Pribolová, DiS. art.

Mgr. Zuzana Ganajová

Martina Meriačová

Katarína Grendelová, DiS. art.

Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.

Mgr. Elília Völgyiová

Juraj Genčanský

Nepedagogický personál

Eliška Barboriaková

Jarmila Pavličová

Marta Stankovičová