Preskočiť na obsah

Naši učitelia

Tu si môžete pozrieť zoznam našich učiteľov. Zároveň je pri každom z nich uvedený aj odbor/predmet ktorý vyučujú a kontakt.

Vedenie školy

Riaditeľ školy

Mgr. Monika Štepitová, DiS. art.

Zástupkyňa školy

Mgr. Ľubica Sabová

Učiteľský zbor

Ľubica Beňušová, DiS. art.

Katarína Fašková, DiS. art.

Mgr. Milina Chalupková

Denis Gono, DiS. art.

Henrieta Hamarová, DiS. art.

Mgr. Michal Šimko

Mgr. Katarína Sušilová, DiS. art.

Jaroslav Petr, DiS. art.

Tomáš Kontra

Mgr. Lucia Pribolová, DiS. art.

Mgr. Zuzana Ganajová

Lucia Juššíková

Katarína Grendelová, DiS. art.

Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.

Peter Beľák

Dominika Karalová

Ján Poliak

Ing. Ivana Čakurdová

Nepedagogický personál

Eliška Barboriaková

Upratovačka

Jarmila Pavličová

Školníčka

Marta Stankovičová

Ekonómka

Tomáš Kontra

IT, siete, web