Preskočiť na obsah

Naši učitelia

Prejdite myšou na fotografiu učiteľa a dozviete sa viac

Mgr. Monika Štepitová, DiS. art.

Riaditeľka školy
Klavír

Mgr. Milina Chalupková

Zástupkyňa riaditeľa
Klavír

Renáta Brezovská , DiS. art.

zobcová flauta, priečna flauta, gitara, zborový spev

Ľubica Beňušová, DiS. art.

cimbal, klavír, prípravná hudobná výchova

Katarína Fašková , DiS. art.

klavír

Mgr. Zuzana Ganajová

Výtvarná výchova

Juraj Genčanský

literárno-dramatický odbor

Denis Gono , DiS. art.

zobcová flauta, klarinet, saxofón, bicie nástroje

Katarína Grendelová , DiS. art.

akordeón, keyboard, klavír

Henrieta Hamarová, DiS. art.

klavír, spev

Tomáš Kontra

audiovizuálny odbor

Mgr.Petra Oravcová

Tanečný odbor

Jaroslav Petr, DiS. art.

trúbka, priečna flauta

Mgr. Lucia Pribolová , DiS. art.

literárno-dramatický odbor, spev

Mgr. Katarína Sušilová , DiS. art.

husle, gitara, hudobná náuka

Mgr. Michal Šimko

gitara, husle,keyboard, kontrabas, hudobná náuka

Mgr. art. Andrej Štafura , PhD.

cirkevná a chrámová hudba

Mgr. Emília Völgyiová

klavír, hudobná náuka

Peter Beľák

gitara, bicie nástroje