Domov

…dnes nás bavila teta Melódia, Rytmika Monika a Pipi

…od tanca k divadlu…

V utorok sa Deň otvorených dverí našej zušky ponesie v tanečno-divadelnom duchu. Srdečne pozývame rodičov s deťmi. Zatancujeme si a zahráme hru Buď už ticho! 🎭💃🏼

…toto sú oni… naši uspešní…💙


Po všetkých úspechoch našich žiakov tu máme ešte „čerešničku na torte“. Alex Grlák včera získal na celoslovenskej súťažnej prehliadke S. Stračinu „Detvianska zlatá struna“ až niekoľko ocenení. Znova zlaté pásmo, víťaz kategórie, cena poroty. Blahoželáme aj jeho p.učiteľke Sušilovej, ktorá si tiež odniesla ocenenie. Sme hrdí na takéto úspechy a reprezentáciu.

Sme hrdí, že máme ďalší skvelý úspech. Náš žiak Nikolas Porteleki, žiak p.uč. Beňušovej sa včera 23.5.zúčastnil celoslovenskej klavírnej súťaže “ Piano v modernom rytme“ v Bojniciach. V ťažkej konkurencii 223 žiakov zo 44 ZUŠiek z celého Slovenska nielenže v zlatom pásme získal 1.miesto, ale získal aj cenu ABSOLÚTNY LAUREÁT. Blahoželáme.

Srdečne pozývame nielen mamky a staré mamky…

Slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia spoločného priateľstva ZUŠ Revúca s partnerskou hudobnou školou z Godollo.
h

Slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia spoločného priateľstva ZUŠ Revúca s partnerskou hudobnou školou z Godollo.

Uverejnil používateľ Základná umelecká škola Revúca Streda 15. mája 2019

7. 5. 2019 sa naše mladé klaviristky zúčastnili celoslovenskej sútaže Banskoštiavnické kladivká Súťaž je výnimočná v tom, že podporuje interpretáciu slovenských hudobných skladateľov. V silnej konkurencii 47 ZUSiek a účasti 140 mladých klaviristov získala strieborné pásmo Diana Balažiková a bronzové pásmo Alexandra Hamarova a Viktória Kováčová. Srdečne blahoželáme 🙂🙂🙂V priestoroch s úžasným geniom loci – v historickej druhej budove Prvého slovenského gymnázia z roku 1873 – sa v Revúcej uskutočnilo mimoriadne umelecké podujatie. Celoslovenská súťažná prehliadka vlastnej hudobnej tvorby žiakov základných umeleckých škôl TALENT REVÚCA, ktorú usporadúva revúcka ZUŠ už 22 rokov, prebehla s úspechom 11. apríla 2019. Opäť dala priestor malým i väčším talentom, potešila divákov každého veku a inšpirovala ďalších, aby si nadanie v sebe nenechávali iba pre seba. Je to predsa naším človečenským poslaním, aby sme sa o svoje duchovné dary delili nezištne s inými a rozjasňovali náš malý i dospelý svet.

FOTOGALÉRIA


Úspešné vystúpenie žiakov našej ZUŠ na Koncerte víťazov súťaže PMU v koncertnej sále na hrade Modrý Kameň 3. mája 2019…


Aj náš mladý gitarista Timotej Huťan reprezentoval Zušku na PMU v Lučenci. Umiestnil sa v krásnom striebornom pásme. Prajeme veľa ďalších úspechov..


29.4. sme sa zúčastnili na tanečnej nasúťažnej prehliadke zakladných umeleckých škol Pódium mladých tanečníkov 2019. Timka Velková, Kornélia Chlebušová, Ema Sabolová a Lenka Egedová zatancovali v kategórii Open dance Woman Power. Choreografia: Maťka Meriačová.

PMT 2019 Woman power by Timka, Ema, Lenka a Nene💃🏼🤸‍♀️

Uverejnil používateľ Základná umelecká škola Revúca Utorok 30. apríla 2019

Dnes opäť raz úspešný deň pre našu školu…Alex Grlák z triedy p.uč Sušilovej získal zlato a znova dokázal, že prsty na husliach má šikovné…gratulujemeeeee 🎻


Tímea Zajaková nás reprezentovala na speváckej súťaži Dobšinská nota s piesňou z muzikálu Jesus Christ Superstar – Ako ho mám ľúbiť


24.4.2019 sa naši žiaci z triedy uč. Štepitovej – Romana Poprocká a Diana Balažiková a z triedy uč. Faškovej – Alex Tomáš Gombár zúčastnili Celoslovenskej sútaže v hre na klavíri v Ružomberku. Získali 2x strieborné a 1x bronzové pásmo. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov. Perličkou tohto podujatia bolo stretnutie mladých klaviristov s klavírnym virtuozom Richardom Rikkonom a nezabudnuteľný zážitok z jeho koncertu.


16. 4. 2019 sa naše dve žiačky z triedy p.uč. Grendelovej- Nina Bendulová a Eliška Beňušová zúčastnili celoštátnej súťaže v hre na keyboard v Považskej Bystrici. Obe získali bronzové pásmo. Srdečne gratulujeme a želáme mnoho ďalších úspechov.


Hodnoty a korene. Úžasný projekt,v ktorom žiaci literárno-dramatického odboru účikovali s interaktívnou etudou Everything.


Dňa 29.3.2019 sa naši žiaci z Divadla pod komínom umiestnili v striebornom pásme na prehliadke Detská divadelná Revúca s incenáciou Buď už ticho! a v zlatom pásme sa umiestnil detský súbor Pod vežičkou pri ZŠ S. Tomášika v Lubeníku a ZUŠ Revúca s inscenáciou Žiakohranie.


Sme hrdí, že naša súťaž vlastnej hudobnej tvorby žiakov TALENT sa dostala aj do širšieho povedomia…


Moje zlaté dievčičky. Na súťaži v hre na drevených dychových nástrojoch v Poltári obe získali strieborné pásmo. Zuzka prekročila svoj tieň. Prekonala trému a obdivuhodne zvládla svoje súťažné vystúpenie… a mladšia Ľudmilka podala štandardný výkon. Obom mojim žiačkám ďakujem!


A úspešný týždeň pokračoval, keď sa traja žiaci p.uč. Grendelovej zúčastnili 5.4. PMU v Tisovci v hre na keyboarde. Eliška Beňušová a Kevin Gerhard Lázok získali umiestnenie v zlatom pásme a Nina Bendulová sa umiestnila v bronzovom pásme. Za úspešnú reprezentáciu našej školy srdečne gratulujeme. 
Dňa 2.4. sa naši žiaci zúčastnili nadregionálnej súťaže Pódium mladých umelcov v hre na zobcovej flaute vo Veľkom Krtíši. Obaja boli úspešní. Šimon Kotlarčík získal bronzové pásmo a Nela Barboriaková strieborné. Blahoželáme im a ďakujeme ich učiteľom p.uč. Brezovskej a p.uč. Petrovi za vedenie.


Od 7.1. je Základná umelecká škola presťahovaná do priestorov budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia (PSLG) na Železničnej ulici           ( vedľa pošty )

****************************************************************************************

Vážení rodičia. 
Pozývame vás na plenárne stretnutie RZ, ktoré bude 18.10.2018 o 17.00 v koncertnej sále. Účasť je žiadúca z dôvodu informovania rodičov o realizácii projektu zameraného na rekonštrukciu školy!

* * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TALENT REVÚCA – CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ VLASTNEJ HUDOBNEJ TVORBY DETÍ.

Opäť po roku sme na pôde našej Zušky, ktorá v tomto školskom roku slávi 65. výročie svojej existencie, mohli privítať mladých interpretov z rôznych regiónov.

Do povedomia Slovenska sa škola zapísala aj vďaka organizovaniu tejto jedinečnej súťaže, na ktorej autori hudby, žiaci ZUŠ, sami predstavujú svoje kompozície verejnosti a odbornej porote. Dnes je na Slovensku mnoho prehliadok a rôznych interpretačných súťaží a my sme radi, že zavítali k nám. Dvadsiaty prvý ročník celoslovenskej súťaže v hudobnej tvorbe žiakov nám dáva za pravdu, že i táto súťaž má opodstatnenie a Talent Revúca tu má svoje miesto.

      I.  KATEGÓRIA – MELODICKÉ NÁSTROJE

a) do 11 rokov

1. miesto: Alex Grlák                                   uč. Mgr. Katarína Sušilová, DiS.art.

2. miesto: Martin Schütz                           uč. Renáta Brezovská, DiS.art.

      II.  KATEGÓRIA – HARMONICKÉ NÁSTROJE

a) do 11 rokov

2. miesto: Tamara Kozáková                   uč. Ľubica Beňušová, DiS.art.

3. miesto: Vanda Almáši                           uč. Katarína Fašková, DiS.art.

b) do 15 rokov

3. miesto: Nikolas Porteleki                    uč. Ľubica Beňušová, DiS.art.

        III. KATEGÓRIA – KOMORNÉ  SÚBORY

a) do 11 rokov

2. miesto: Eliška Beňušová                     uč. Katarína Grendelová, DiS.art.

* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FOTOGALÉRA 65. VÝROČIA ZALOŽENIA ZUŠ-ky

Návšteva partnerskej školy z Gödöllő

Fotogaléria

 

Vážení rodičia, priatelia a priaznivci umeleckého vzdelávania.

Pokiaľ sa rozhodnete darovať nášmu Občianskemu združeniu Srdcom k umeniu pri ZUŠ v Revúcej svoje 2% z už zaplatených daní v roku 2017, prosíme Vás, aby ste podpísali Vyhlásenie a spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám vystavia vo Vašej mzdovej učtárni zamestnávateľa, odovzdali v ZUŠ Revúca, alebo na daňovom úrade podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme za všetkých.


Mesto Revúca sa rozprestiera v jednej z malebných dolín Slovenského Rudohoria. Prvá zmienka o meste pochádza z roku 1357. Bohaté lesy a železná ruda vytvorili podmienky pre rozvoj baníctva a železiarstva. Výrazný rozvoj železiarstva v meste začína v roku 1807 vznikom združenia Železná kompánia a o rok neskôr založením Muránskej únie, prvej účastinnej spoločnosti v Uhorsku.

Neoddeliteľnou súčasťou histórie a prítomnosti Revúcej je školstvo. Spojené je s evanjelickým kňazom, osvietencom a nestorom slovenského národopisu Samuelom Reussom, ktorý tu už 21. apríla 1822 založil prvú verejnú knižnicu. Jeho dom – evanjelická fara – sa stala miestom stretávania slovenských národovcov. Ich snahy vyústili v založenie Slovenského evanjelického a. v. gymnázia. Svoju činnosť začalo vyvíjať 16. septembra 1862, takmer rok pred založením Matice slovenskej. Bolo jedinou strednou školou v celej histórii Slovákov až do roku 1918, na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a do roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Slovenský národ mu už pri jeho zrode dal do vienka
výstižný názov – Prvé slovenské gymnázium.

Zaujímavou kapitolou bolo rozvíjanie talentov u študentov a ich príprava na osvetovú činnosť. Tvorivé schopnosti adeptov literatúry sa prejavovali v nimi vydávaných študentských časopisoch. Účinkovali v spevokole, hudobnom súbore a od roku 1866 pod vedením profesora Ivana Branislava Zocha hrávali divadlá. Revúca sa tak stala popri Martine a Liptovskom Mikuláši v 60. a 70. rokoch 19. storočia centrom ochotníckeho divadla na Slovensku. Práve v histórii Prvého slovenského gymnázia hľadá naša základná umelecká škola korene pôsobenia a rozvíjania svojich aktivít v meste Revúca. Od svojho vzniku v roku 1952 sa postupne rozširovala o jednotlivé odbory až do roku 1981, odkedy sú súčasťou školy všetky štyri odbory – hudobnývýtvarnýtanečný a literárno-dramatický.