Domov

 

 

 

 

 

 

FOTOGALÉRA 65. VÝROČIA ZALOŽENIA ZUŠ-ky

 

 

 

 

 

Návšteva partnerskej školy z Gödöllő

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, priatelia a priaznivci umeleckého vzdelávania.

Pokiaľ sa rozhodnete darovať nášmu Občianskemu združeniu Srdcom k umeniu pri ZUŠ v Revúcej svoje 2% z už zaplatených daní v roku 2017, prosíme Vás, aby ste podpísali Vyhlásenie a spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám vystavia vo Vašej mzdovej učtárni zamestnávateľa, odovzdali v ZUŠ Revúca, alebo na daňovom úrade podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme za všetkých.

 


 

Mesto Revúca sa rozprestiera v jednej z malebných dolín Slovenského Rudohoria. Prvá zmienka o meste pochádza z roku 1357. Bohaté lesy a železná ruda vytvorili podmienky pre rozvoj baníctva a železiarstva. Výrazný rozvoj železiarstva v meste začína v roku 1807 vznikom združenia Železná kompánia a o rok neskôr založením Muránskej únie, prvej účastinnej spoločnosti v Uhorsku.

Neoddeliteľnou súčasťou histórie a prítomnosti Revúcej je školstvo. Spojené je s evanjelickým kňazom, osvietencom a nestorom slovenského národopisu Samuelom Reussom, ktorý tu už 21. apríla 1822 založil prvú verejnú knižnicu. Jeho dom – evanjelická fara – sa stala miestom stretávania slovenských národovcov. Ich snahy vyústili v založenie Slovenského evanjelického a. v. gymnázia. Svoju činnosť začalo vyvíjať 16. septembra 1862, takmer rok pred založením Matice slovenskej. Bolo jedinou strednou školou v celej histórii Slovákov až do roku 1918, na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a do roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Slovenský národ mu už pri jeho zrode dal do vienka
výstižný názov – Prvé slovenské gymnázium.

Zaujímavou kapitolou bolo rozvíjanie talentov u študentov a ich príprava na osvetovú činnosť. Tvorivé schopnosti adeptov literatúry sa prejavovali v nimi vydávaných študentských časopisoch. Účinkovali v spevokole, hudobnom súbore a od roku 1866 pod vedením profesora Ivana Branislava Zocha hrávali divadlá. Revúca sa tak stala popri Martine a Liptovskom Mikuláši v 60. a 70. rokoch 19. storočia centrom ochotníckeho divadla na Slovensku. Práve v histórii Prvého slovenského gymnázia hľadá naša základná umelecká škola korene pôsobenia a rozvíjania svojich aktivít v meste Revúca. Od svojho vzniku v roku 1952 sa postupne rozširovala o jednotlivé odbory až do roku 1981, odkedy sú súčasťou školy všetky štyri odbory – hudobnývýtvarnýtanečný a literárno-dramatický.