Vyhľadať
Close this search box.

Nové ocenenia

Dňa 15.5.2024 sa naše klaviristky zúčastnili celoslovenskej klavírnej sútaže Banskoštiavnické kladivká. Žiačky Lilien Blahútová a Adriana Johanna Fischer, z triedy uč. Kataríny Faškovej, sa umiestnili v bronzovom pásme. Srdečne blahoželáme.

Chýbajúci učiteľ

Pani učiteľka Hamarová je dlhodobo práceneschopná a všetky jej hodiny sú zastupované.

Suplovanie

Všetky hodiny pani učiteľky Hamarovej sú zastupované až do odvolania.

Riaditeľské voľno

Aktuálne nie je nahlásené žiadne riaditeľské voľno.

Všetko dôležité na jednom mieste

ZUŠ Revúca Novinky z našej ŠKOLY

1.4.2024

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z.
POSKYTUJE z organizačných dôvodov žiakom hudobného odboru Základnej umeleckej školy, Okružná 11, Revúca RIADITEĽSKÉ VOĽNO DŇA 16.04-18.04.2024.

Logo ZUŠ

ZUŠ v roku 2024

Pozrite si najbližšie podujatia a novinky ZUŠ Revúca

Čo vyučujeme?

Kliknite na odbor ktorý vás zaujal a dozviete sa viac

Hudobný odbor

Audiovizuálny odbor

Výtvarný odbor

Literárno-dramatický odbor

Tanečný odbor

Naša ZUŠka

ZUŠ Revúca je aj na sociálnych sieťach. Sledujte nás