Vyhľadať
Close this search box.

Tanečný odbor

O TANEČNOM ODBORE

Tanečný odbor na našej škole ponúka deťom a mládeži možnosť rozvíjať svoje pohybové a tanečné zručnosti. V tomto odbore sa žiaci učia rôznym tanečným technikám, ako je klasický tanec, kreatívny tanec a moderný tanec.

Počas výučby sa žiaci hravou formou zoznamujú s rytmom, koordináciou pohybov a tanečnou expresíou. Učia sa rôzne choreografie a tanečné variácie, ako aj spolupracovať s ostatnými v tanečnom kolektíve.

Výsledkom práce v tanečnom odbore sú rôzne tanečné vystúpenia, choreografie a súťaže, do ktorých sa pravidelne zapájame a máme v nich veľké úspechy. Tieto vystúpenia im umožňujú prezentovať svoje nadobudnuté zručnosti a talent pred publikom a zažiť radosť z tanca.

Tanečný odbor rozvíja u detí a mládeži koordináciu pohybov, rytmické cítenie, kondíciu a umelecké cítenie. Zároveň im umožňuje spoznať rôzne tanečné štýly a zažiť radosť z pohybu a tvorby v kolektíve.

Prečítajte si viac

Pohybový systém s presne vypracovanou metodikou a teóriou, ktorý si vyžaduje pohybovú disciplínu, buduje precíznosť a koordináciu pohybového prejavu. Táto tanečná technike je náročná na fyzické dispozície žiakov, preto sa ich na hodinách snažíme systematicky rozvíjať.

Predstavuje ďalší rozmer tanečného vzdelávania, v ktorom máme možnosť pracovať s pohybom tvorivo, rozvíjať kreativitu a fantáziu detí. Na hodinách sa zoznamujeme s rôznymi vlastnosťami a kvalitami pohybu, s výrazom v tanci, venujeme sa improvizácii a rozširovaniu pohybového slovníka.

Moderné tance sú neodmysliteľnou súčasťou našej ZUŠ-ky. Či ide o Hip-Hop, Jazzové tance alebo iné moderné tance. Pohyb, disciplína, synchronizácia skupiny a Teamwork sú len malou ukážkou toho, čo všetko sa učíme pri moderných tancoch.

Čo sa na tanečnom odbore naučíme?