Preskočiť na obsah

Tanečný odbor

Preskúmajte náš tanečný odbor

„Láska k tancu bol istý krok k láske.“ - Jane Austen

Tanec

Na tanečnom odbore získajú vaše deti správne držanie tela, pohybovú pamäť. Naučia sa ľudový, moderný, džezový aj klasický tanec. Ladné pohyby, precítenie hudby a následne zladenie tela a hudby. To vám ponúka tanečný odbor.

Klasický tanec

Pohybový systém s presne vypracovanou metodikou a teóriou, ktorý si vyžaduje pohybovú disciplínu, buduje precíznosť a koordináciu pohybového prejavu. Táto tanečná technike je náročná na fyzické dispozície žiakov, preto sa ich na hodinách snažíme systematicky rozvíjať.

Kreatívny tanec

Predstavuje ďalší rozmer tanečného vzdelávania, v ktorom máme možnosť pracovať s pohybom tvorivo, rozvíjať kreativitu a fantáziu detí. Na hodinách sa zoznamujeme s rôznymi vlastnosťami a kvalitami pohybu, s výrazom v tanci, venujeme sa improvizácii a rozširovaniu pohybového slovníka.

Moderný tanec

Moderné tance sú neodmysliteľnou súčasťou našej ZUŠ-ky. Či ide o Hip-Hop, Jazzové tance alebo iné moderné tance. Pohyb, disciplína, synchronizácia skupiny a Teamwork sú len malou ukážkou toho, čo všetko sa učíme pri moderných tancoch.