Preskočiť na obsah

Literárno-dramatický odbor

Preskúmajte náš literárno-dramatický odbor

„Pre dobrých hercov neexistujú zlé úlohy.“ - Dominique Vivant

Literárno-dramatický odbor

V dramatickom odbore sa deti učia improvizovať a vyjadrovať rôzne emócie v rôznych situáciách. Rozvíjame ich osobnosť, komunikáciu, pohybovú prípravu i prednes. Muzikály, vystúpenia a mnoho ďalšieho čaká vaše deti po prihlásení na tento odbor.

Dramatická príprava

Skladá sa zo štyroch tematických celkov: Reč, Pohyb, Slovesnosť a Dramatická hra. Náplňou predmetu je rozvíjanie a prehlbovanie pohybových a prednesových daností žiaka. Hlavným obsahom predmetu je dramatická hra, ktorá je typovo zameraná na všetky kompetencie. Vychádza zo spontánnej detskej hry a skúseností žiaka. Vyučovanie je orientované na žiaka a jeho individuálne potreby. Hlavnou stratégiou je viesť žiaka k vlastnej tvorivej aktivite, spolupráci, sebavyjadreniu a pozitívnym zážitkom.

Prednes

Náplňou predmetu je rozvíjanie a prehlbovanie rečových a prednesových daností žiaka. Hlavným obsahom predmetu je rozvíjať rečové, jazykové a sociálne kompetencie. Predmet vedie žiaka k sebavyjadreniu a empatii. Vnímajú estetickú hodnotu textov a kvalitu rečového prejavu a prednesu.

Herectvo

Či už účasť v divadle, alebo jedným z našich slávnych muzikálov. Deti od prvého ročníka pripravujeme na hereckú budúcnosť. V kombinácií všetkých ostatných prvkov literárno-dramatickej tvorby sa pripravujeme na naše prvé veľké herecké úlohy.