Vyhľadať
Close this search box.

Literárno-dramatický odbor

O LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE ODBORE

Literárno-dramatický odbor na základnej umeleckej škole je určený pre deti a mládež, ktoré sa chcú rozvíjať v oblasti literatúry a dramatického umenia. V tomto odbore sa žiaci učia pracovať s textom, rozvíjať svoje rečové a prednesové schopnosti, ako aj pohybový prejav a predstavivosť.

V skupinovej výučbe sa žiaci hravou formou zoznamujú s rôznymi literárnymi žánrami, s tajomstvami tvorby a interpretácie textu. Učia sa stvárňovať rôzne postavy, improvizovať a spolupracovať s ostatnými.

Výsledkom práce v literárno-dramatickom odbore sú rôzne predstavenia, muzikály, pásma a inscenácie, ktoré žiaci pripravujú pod vedením našej skvelej Lucky Pribolovej. Tieto vystúpenia im umožňujú prezentovať svoje nadobudnuté zručnosti a talent pred publikom a zažiť radosť z tvorivého procesu.

Literárno-dramatický odbor rozvíja u detí a mládeži sebavedomie, predstavivosť, komunikačné zručnosti a umelecké cítenie. Zároveň im umožňuje spoznať krásu literatúry a divadla a zažiť radosť z tvorivej práce v kolektíve.

Prečítajte si viac

Skladá sa zo štyroch tematických celkov: Reč, Pohyb, Slovesnosť a Dramatická hra. Náplňou predmetu je rozvíjanie a prehlbovanie pohybových a prednesových daností žiaka. Hlavným obsahom predmetu je dramatická hra, ktorá je typovo zameraná na všetky kompetencie. Vychádza zo spontánnej detskej hry a skúseností žiaka. Vyučovanie je orientované na žiaka a jeho individuálne potreby. Hlavnou stratégiou je viesť žiaka k vlastnej tvorivej aktivite, spolupráci, sebavyjadreniu a pozitívnym zážitkom.

Náplňou predmetu je rozvíjanie a prehlbovanie rečových a prednesových daností žiaka. Hlavným obsahom predmetu je rozvíjať rečové, jazykové a sociálne kompetencie. Predmet vedie žiaka k sebavyjadreniu a empatii. Vnímajú estetickú hodnotu textov a kvalitu rečového prejavu a prednesu.

Či už účasť v divadle, alebo jedným z našich slávnych muzikálov. Deti od prvého ročníka pripravujeme na hereckú budúcnosť. V kombinácií všetkých ostatných prvkov literárno-dramatickej tvorby sa pripravujeme na naše prvé veľké herecké úlohy.

Čo sa na LDO naučíme?