Preskočiť na obsah

Hudobný odbor

Preskúmajte náš hudobný odbor

„Hra na klavír -- tanec ľudských prstov.“ - Ludwig Witthgenstein

Klavír

Klavír je hudobným nástrojom, ktorý si zamilovali majstri hudobného umenia už v minulosti. Pre svoju tónovú farebnosť je využívaný nielen vo vážnej hudbe, ale aj speváci a hudobníci popu boli a dodnes sú ním inšpirovaní. Čierno-biele klávesy poskytujú interpretovi a poslucháčovi rozmanitý kolorit vnímania farieb od čistej – bielej, až po smútkom zafarbenú – čiernu.

"Bicie sú mojím stredným menom" - Ringo Starr

Bicie

Cieľom vyučovania hry na bicie nástroje je v prvých ročníkoch naučiť sa správne držanie paličiek a pracovať na vyrovnanosti striedavých úderov na malý bubon. Dôležitou súčasťou hry je orientácia v notovom zápise, ktorá je predpokladom dlhodobého napredovania žiaka. Na dosiahnutie tohto cieľa používame kvalitnú literatúru renomovaných európskych a amerických autorov. V hre na celú súpravu sa zameriavame na základnú koordináciu, hlavne pri hre rytmov beatového a jazzového charakteru.

„Gitarou by som vedel vyjadriť pocity, ktoré cítim vo zvukoch.“ - William Handy

Gitara

Gitara dnes patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším hudobným nástrojom. Je to nástroj sólový i sprevádzajúci, melodický i akordický. Aj štúdium na našej škole je zamerané na tieto vlastnosti. Žiakom ponúkame možnosť získať technickú zručnosť a dieťa vedieme ku kvalitným sólovým výstupom. Dieťa vedieme i k samostatnému vytváraniu harmonického sprievodu k piesňam i k hre v komorných zoskupeniach. Takýto druh štúdia prináša deťom radosť, uvoľnenie a vytvára tvorivú priateľskú atmosféru. Výsledkom sú ocenenia, ktoré si deti prinášajú z rôznych prehliadok a festivalov. Súčasťou vyučovania sú aj základy populárnej hudby, ktorá bezprostredne patrí k hre gitaristov.

"Každá pieseň hraná na husliach vyjadruje príbeh" - Willie Charles

Husle

Husle sú sláčikový nástroj s možnosťou uplatnenia v sólovej i komornej hre. Je to nádherný nástroj s bohatou tradíciou a s veľkým praktickým využitím v rôznych žánroch hudby. Husle sa svojim zvukom možno najviac približujú ľudskému hlasu a v tom spočíva ich príťažlivosť. Štúdium hry na tento nástroj podporuje hudobný i ľudský rast osobnosti žiakov. Počas štúdia svoje dosiahnuté výsledky prezentujú na školských i verejných vystúpeniach, tí najlepší aj na súťažiach. Žiaci môžu svoj talent uplatniť v rôznych komorných zoskupeniach, priaznivci ľudovej hudby si môžu zahrať v detskej ľudovej hudbe.

"Ovládnutím hry na dychových nástrojoch ovládnete svet" - neznámy

Dychové nástroje

Rôznorodosť a využiteľnosť dychových nástrojov ich radí k obľúbeným nástrojom v hudbe klasickej a populárnej. Dychové oddelenie poskytuje žiakom širokú škálu nástrojov, z ktorých si môžu vyberať. Prvým nástrojom, s ktorým sa zoznámi každý hráč na dychové nástroje je zobcová flauta. Slúži ako tzv. odrazový mostík pri voľbe ďalšieho nástroja –  plechového alebo dreveného. Po jeho úspešnom absolvovaní sa môžu žiaci rozhodnúť pre pokračovanie v hre na flaute zobcovej altovej, tenorovej alebo basovej. Ďalšou možnosťou je priečna flauta, klarinet, saxofón, pozauna, tuba, trúbka, lesný roh, trombón.

"Moderná produkcia hudby je ekvivalentom nekonečnosti" - Tomáš Kontra

Hudba a počítač

Moderné prepojenie technológií a klasických hudobných nástrojov nám ponúka možnosť učiť sa hudobnej produkcií. Na predmete Hudba a počítač sa so žiakmi venujeme základom DAW, MIDI a učíme ich tvoriť vlastné skladby, podklady, inštrumentálne verzie a beaty. Zároveň sa pri predmete deti naučia pracovať v profesionálnom nahrávacom štúdiu, s profesionálnym DAW Software. Žiaci majú neobmedzenú možnosť používania všetkých známych hudobných nástrojov. Zároveň však budú využívať elektronickú konzolu ktorá im s tvorbou pomôže. Tento predmet je prístupný pre všetkých žiakov ktorí absolvovali prvú časť ZUŠ na akomkoľvek hudobnom nástroji v hudobnom odbore.