Vyhľadať
Close this search box.

Detský spevácky zbor VIVO

O nás

Detský spevácky zbor pri Základnej umeleckej škole v Revúcej bol založený v roku 2012, pod vedením učiteľky Miliny Chalupkovej. Združoval najprv žiakov prípravného štúdia a speváckeho oddelenia. Od februára 2017 pracovali malí zboristi pod taktovkou učiteľky Renáty Brezovskej a korepetítorky Ľubici Beňušovej. Združuje všetkých záujemcov o zborový spev.

 

V roku 2018 sa zbor zúčastnil nadregionálnej súťaže Pódium mladých umelcov v Revúcej, kde získal zlaté pásmo. Zbor má aktuálne 12 členov. Ich pestrý repertoár oslovil organizácie nielen v Revúcej, ale aj v širokom okolí. V súčasnosti účinkuje pod názvom „VIVO“. Zameriava sa na interpretáciu muzikálových piesní a vedie ho učiteľka Lucia Pribolová.