Vyhľadať
Close this search box.

SPEVÁCKY ZBOR QUIRIN

O nás

Spevácky zbor QUIRIN z Revúcej bol založený v ok tóbri 2005. Hlavným zámerom bolo združiť všetkých záujemcov o zborový spev a poskytnúť im možnosť ak tívneho záujmového umeleckého prejavu. Zbor pôsobí pri Základnej umeleckej škole v Revúcej pod vedením dirigentov Jaroslava Petra a Renáty Brezovskej a pri spieva k obohateniu a pestrosti kultúrneho života mesta Revúca, ale aj celého Gemera

Významné úspechy a vystúpenia:

Po udelení Ceny primátorky mesta Revúca v roku 2010 bol spevácky zbor Quirin v júni 2018 ocenený Plaketou mesta Revúca za aktívnu prácu v oblasti kultúry a za vynikajúcu propagáciu mesta Revúca na Slovensku, ale aj v zahraničí.