Preskočiť na obsah

Základná umelecká škola v Revúcej v spolupráci s Ministerstvom školstva SR vyhlasujú 25. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ.

,,Umenie je tvorenie, tvorenie pochádzajúce z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha, tvorenie novej veci, ktoré sa priraďuje k ostatnému súčtu života a sveta.“ (Josef Čapek)

V súčasnej dobe existujú na Slovensku mnohé interpretačné súťaže organizované na vysokej úrovni, ale existuje len jedna, ktorá má za úlohu vyhľadať v základných umeleckých školách tvorivé kompozičné talenty a poskytnúť príležitosť k ich prezentácii.

Súťažná prehliadka mladých hudobných skladateľov pod názvom TALENT REVÚCA má za cieľ prezentovať tvorivé hudobné myslenie žiakov základných umeleckých škôl zo Slovenska, ale otvorená je i pre zahraničných účastníkov. Originálne skladby mladých zaznievajú pod dohľadom odbornej poroty zloženej zo známych hudobných skladateľov a pedagógov. Na rozdiel od iných podobných súťaží, trvajú organizátori TALENTU na tom, aby si súťaž zachovala interpretačnú tvorivosť a živý kontakt autorov s hudbou. Svoje kompozície naživo interpretujú buď sami autori, alebo ich spolužiaci. Súťaž prebieha každoročne spravidla tretí aprílový štvrtok.

Na stiahnutie

Po kliknutí na tlačidlo sa vám súbor automaticky stiahne

Sprievodný program Talent Revúca 2022