Základná umelecká škola v Revúcej v spolupráci s Ministerstvom školstva SR vyhlasujú 24. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky vlastnej hudobnej tvorby žiakov ZUŠ.

,,Umenie je tvorenie, tvorenie pochádzajúce z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha, tvorenie novej veci, ktoré sa priraďuje k ostatnému súčtu života a sveta.“ (Josef Čapek)

V súčasnej dobe existujú na Slovensku mnohé interpretačné súťaže organizované na vysokej úrovni, ale existuje len jedna, ktorá má za úlohu vyhľadať v základných umeleckých školách tvorivé kompozičné talenty a poskytnúť príležitosť k ich prezentácii.

Súťažná prehliadka mladých hudobných skladateľov pod názvom TALENT REVÚCA má za cieľ prezentovať tvorivé hudobné myslenie žiakov základných umeleckých škôl zo Slovenska, ale otvorená je i pre zahraničných účastníkov. Originálne skladby mladých zaznievajú pod dohľadom odbornej poroty zloženej zo známych hudobných skladateľov a pedagógov. Na rozdiel od iných podobných súťaží, trvajú organizátori TALENTU na tom, aby si súťaž zachovala interpretačnú tvorivosť a živý kontakt autorov s hudbou. Svoje kompozície naživo interpretujú buď sami autori, alebo ich spolužiaci. Súťaž prebieha každoročne spravidla tretí aprílový štvrtok.

Na stiahnutie

Po kliknutí na tlačidlo sa vám súbor automaticky stiahne